Narušuje vzájemnou komunikaci mezi bakteriemi cholery a brání jim tak jednak vytvářet tak biofilmy, ve kterých jsou chráněny proti chemickým vlivům z okolí, jednak si vyvinout rezistenci na antibiotika. Protože cholera postihuje na světě kolem 200 000 lidí a zmírá na ni asi 5 000 lidé ročně, je každá nová cesta k jejímu potlačování vítána. Zatím se výzkum odehrává jen v laboratořích.