Velmi selektivní chemickou reakci provedli prof. Richard Palmer a Dr. Peter Sloan z Univerzity v Birminghamu. Sestrojili totiž aparaturu, která jim umožňuje řídit reakci jediné chemické vazby. Využili k tomu rastrovacího tunelového mikroskopu, jehož supertenkým hrotem vpravili do jediné molekuly chlorbenzenu jeden elektron, který celou částici rozkmital. Druhým elektronem pak rozbili vazbu uhlík – chlor, čímž z molekuly uvolnili atom chloru. Nejde o žádnou převratnou reakci, avšak o převratný způsob řízení chemických reakcí. Důležité je, že Palmerovo a Sloanovo zařízení funguje za běžné laboratorní teploty, zatímco všechny předcházejí obdobné experimenty se musely omezit na chlad blízký absolutní nule.