Mnoho vědců celého světa usilovně pracuje na tom, jak snížit naši závislost na fosilních palivech, zejména na ropě. Ta se používá hlavně pro výrobu pohonných hmot, paliv a maziv, avšak z velkých množství ropy vznikají plastické hmoty. Jednou z možností, jak spotřebu ropy snížit, je vyrábět plasty z jiných surovin. V úvahu přicházejí organické kyseliny a vícesytné alkoholy (sloučeniny s více skupinami –OH), např. 3-hydroxypropionová kyselina slouží k výrobě polymerů pro výrobu kontaktních čoček a absorpčních náplní plen. Jak však takové látky získat? Velmi užitečné by bylo získávat je ze zemědělských produktů.

Významný pokrok v této oblasti představuje konstrukce speciální chemického reaktoru v Argonne National Laboratory, který umožňuje připravit glukonovou kyselinu z glukózy, jíž můžeme získat z rostlinných cukrů. Reaktor je speciální membránou rozdělen na dvě části. Do jedné z nich přitéká roztok glukózy. Enzymy zabudované do zmíněné membrány ji přeměňují na glukonovou kyselinu, jejíž anion je elektricky nabitý a může tak projít membránou do druhé části reaktoru, kde se hromadí produkt. Molekuly bez náboje, jako třeba glukóza, membránou neprojdou.