... patří mezi důležité průmyslové látky. Používají se např. jako rozpouštědla, účinné složky léků, pesticidy nebo plastické hmoty (polyvinylchlorid). Jejich vliv na životní prostředí je však nepříznivý. Připomeňme si např. neblaze proslulé polychlorované bifenyly nebo freony ničící ozonovou vrstvu. Nicméně mnoho rostlin i živočichů rovněž produkuje nejrůznější organického halogenderiváty. Např. samička klíštěte produkuje feromon obsahující chlor, podobný průmyslovému herbicidu. Brokolice, kapusta, tuřín a řepka uvolňují methylbromid, což je též průmyslově využívaná chemikálie. Tyto rostliny úhrnem na Zemi vyprodukují asi 15% toho, co aktivity lidské. Luštěniny produkují chlorovaný rostlinný hormon. Mořské houby produkují několik různých derivátů bromu, kterém jim slouží jednak k vlastní dezinfekci, jednak k odpuzování ryb, které by je mohly pozřít. Nyní známe asi přírodních halogenderivátů 4 000, což je výrazný nárůst oproti situaci před deseti lety, kdy jsem jich znali přibližně 2¨400.