Psalterium monasterii s. Georgii in castro Pragensi

Iniciála S, v ní dva mučedníci, s klečící jeptiškou

 Formátově drobný žaltář I.H.7 pocházející z poloviny 13. století je půvabným důkazem bývalého bohatství klášterních knihoven v českých zemích. I když víme, v jaké knihovně byl původně uchováván (knihovna ženského benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradu), nevíme, odkud a za jakých okolností se do knihovny dostal, a ani neznáme bližší aspekty jeho vzniku a původu. Iluminace, vynikající na jedné straně monumentalitou a pevnou obrysovou kresbou a na druhé straně zjemněné mistrně vykreslenou drapérií šatů, představují rozmanitý a obecně málo známý svět rukopisů 13. století. První z iluminátorů, podílející se na tvorbě těchto iluminací a považovaný za méně moderního, je zařazován do okruhu scriptoria (tj. písařské a iluminátorské dílny) mužského benediktinského kláštera v Scheyern v Německu. Oproti tomu druhý malíř, pro kterého jsou charakteristickými pokročilejší rysy tvorby, je kladen do přímého okruhu neméně známého mistra unikátního rukopisu Mater Verborum (viz sbírky Národního muzea). Stále však nevíme, proč a kým byl původně rukopis objednán. S největší pravděpodobností to byla řeholnice-na dvou iluminacích byla zpodobněna drobná klečící figurka ženy v řeholním rouchu nejspíše hnědé barvy v tradičním donátorském prosebném gestu. Pravděpodobně to byla žena vysokého společenského postavení (snad členka panovnického rodu, snad příslušnice některého z tehdejších předáckých rodů). Pro období raného středověku z této vrstvy, takřka bez výjimky, pocházely ženy-donátorky uměleckých děl. (V tomto směru mají jednoznačnou vypovídací hodnotu kulturní a ekonomické možnosti těchto společenských vrstev, vysoce převyšující možnosti ostatních skupin obyvatelstva.) Nic bližšího o této objednavatelce bohužel neznáme. Ostatně námětem četných dohadů zůstává i to, k jakému řádu náležela -podle hnědé barvy hábitu lze usuzovat na dominikánku, podle dalších okolností také na klarisku a nebo (s největší pravděpodobností) na benediktinku. Tolik zjednodušeně k málu, které o tomto rukopisu víme. Malá detektivka spojená s původem tohoto rukopisu nám sice zůstává nerozluštěna, rukopis sám o sobě tím však nijak neztrácí na svém kouzlu.

Autor textu: PhDr. Zdeněk Uhlíř, Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR