Na mezinárodní konferenci Americké pneumologické společnosti v San Diegu byl přednesen referát, který na základě provedeného výzkum doložil, že kouření marihuany nemá vliv na vznik rakoviny plic. U tabáku, drogy již společensky akceptované, obdobné studie jednoznačně prokazují, že kouření zejména cigaret jednoznačně zvyšuje riziko vzniku rakoviny plic. Ostatní škodlivé účinky marihuany však stále přetrvávají. Můžete si o nich podrobněji přečíst např. v článku Oldřicha Vinaře zveřejněném na Akademonu.cz 8.4.2002.