Brevarium monasterii s. Georgii in castro Pragensi

Kruhový medailonek se znamením zvěrokruhu (kozoroh) a zobrazením typické činnosti pro měsíc prosinec (zabijačka); Tři Marie a anděl u prázdného hrobu s iniciálou V.

Rukopisy bývalé knihovny ženského benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradu již byly opakovaně představovány při různých příležitostech. Tyto vesměs liturgické rukopisy se samy o sobě stávají jedinečnými ukázkami příkladu každodenně užívaných liturgických rukopisů v prostředí velmi bohatého kláštera a v rámci možností kulturně i společensky vyspělého konventu benediktinek, pocházejících z panovnických rodin a z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Zatímco nejstarší vrstva svatojiřských rukopisů (mezi něž patří i proslulý Tzv. Pasionál abatyše Kunhuty z druhého desetiletí 14. století) byla zhotovována čelnými představitelkami konventu (tj. vesměs samotnými abatyšemi), v pokročilém 14. století a hlavně na počátku 15. století byly tyto rukopisy stále častěji objednávány jednotlivým řádovými sestrami. Tak tomu s největší pravděpodobností bylo i v případě tohoto formátově velkého rukopisu, který nám jedinečným způsobem charakterizuje skupinu každodenně využívaných, řemeslnicky zhotovených liturgických rukopisů. Na levé straně (z našeho pohledu) nám představená ukázka nabízí příklad kalendáře (měsíc prosinec), na pravé straně pak začíná text samotného breviáře. Texty jednotlivých měsíců jsou doprovázeny medailónky se zvířetníkovými znameními pro uvedený měsíc (v tomto případě kozoroh) a symbolickým znázorněním měsíce-prosinec je charakterizován zobrazením zabijačky na příznačném rudém pozadím. Pravá strana ukázky líčí scénu z Nového zákona Tři Marie a anděl u prázdného hrobu spolu s iniciálou V a jemným rámem z květinových bordur. Zobrazená scéna je sama o sobě svědkem zvýšené péče, kterou svatojiřské benediktinky věnovaly kultu smrti a pašijí (tj. umučení) Ježíše Krista. Dokladem jsou jedny z nejstarších velikonočních her (jakýchsi raných předchůdců divadla), provozovaných svatojiřským konventem (viz písemné doklady z pozdního 13. století z některých svatojiřských rukopisů). Tichá krása knižních iluminací vystupuje na povrch i v těchto poměrně naivních zobrazeních jednotlivých medailónků. Ušlechtilost, jemnost a kvalita ostatních iluminací umožňuje tvrdit, že rukopis vznikl v některé z vyspělých iluminátorských a písařských dílen předhusitského období, které v sobě kompaktně vstřebaly vlivy vyspělého dvora českého krále Václava IV a které zároveň ohlásily nástup deskové malby dvacátých let 15. století.

Autor textu: PhDr. Zdeněk Uhlíř, Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR