Čechy, konec 14. století,  pergamen, 440 x 310 mm, 153 ff

Rukopis obsahuje opis  přírodovědné encyklopedie, která  vznikla ve čtyřicátých letech 13. století – tedy století charakterizovaného vrcholícím feudalizmem,  křížovými výpravami a rozmachem měst, co se týče mentality a kulturních tendencí důrazem na logické myšlení, systematičnost  a strukturovanost,  spojené s nově probuzeným racionalizmem a  značnou dychtivostí po obsáhnutí  všeho vědění. Tyto intelektuální tendence nalezly svou odezvu také v naučné literatuře, v níž se objevil zcela nová žánr: encyklopedická díla.  Vedle univerzálních  sum určených především učeným teologům,  nebo bohatým institucím  vznikaly  navíc ještě oborové encyklopedie  zaměřené na laické intelektuály.  Autorem  jedné z přírodovědeckých encyklopedií byl Tomáš z Chantimpré (ca1201-1264), učený augustinián, který později přestoupil k řádu dominikánů.  Na studiích  se mu dostalo skvělých učitelů – jedním z nich byl věhlasný teolog Albert Veliký, posléze působil v Paříži.  Jeho dílo bylo  velmi oblíbené,  dochováno je ve dvou textových redakcích, jichž dosud známe na 160 rukopisů.  Do českých zemí se tato encyklopedie dostala poměrně pozdě – na přelomu 14.a 15. století. Náš rukopis  vznikl přibližně ve stejné době, v poslední třetině 14. století a obsahuje opis  druhé redakce, tedy té vzácnější, doplněné navíc  o dvacátou knihu. Kromě  ornamentálních i figurálních iniciál na počátku jednotlivých knih  je text doprovázen šesti sty miniaturami  reálných i fantaskních živočichů: lidských  monster, čtvernožců, ptáků, vodní fauny  včetně krásných mořských panen, hadů a plazů, dále pak  rostlin, květin a stromů,  neživých přírodnin jako jsou vzácné minerály, ale také  nebeských těles a astronomických jevů. I když se jedná o miniatury provedené spíše jen  řemeslně, jsou pozoruhodným dokladem  vznikající profánní ilustrace vizuálně doplňující text o další informaci.

Autor textu: PhDr. Zdeněk Uhlíř, Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR