Akademie věd ČR uděluje tyto ceny jako ocenění mimořádných výsledků dosažených ve výzkumu a vývoji při řešení výzkumných záměrů a programových a grantových projektů, které jsou podporovány z institucionálních a účelových prostředků.

V loňském roce např. získali Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu Dr. Tomáš Jungwirth (Fyzikální ústav AV ČR) za vědecký výsledek Feromagnetismus a nové spintronické jevy v polovodičích (viz foto), tým autorů za vědecký výsledek Soubor deseti prací zabývajících se významem membránových mikrodomén a jejich nových proteinových komponent v imunoreceptorové signalizaci a tým autorů za vědecký výsledek Stálá expozice „Příběh Pražského hradu“.

více informací o udělování cen naleznete na stránkách Akademie věd ČR

podrobnosti o letošním slavnostním předání cen viz příspěvek v sekci konference