Bakteriální infekce zůstává nebezpečnou chorobou, protože se stále objevují bakterie rezistentní k současným antibiotikům. Přes velké úsilí vědců od roku 1960 byl pokrok v této oblasti poměrně malý. Nyní byl objeven platensimycin, produkovaný bakterií Streptomyces platensis. Tato látka vykazuje široké spektrum aktivity proti Gram-pozitivním bakteriím tím, že blokuje syntézu buněčných lipidů. Dochází k tomu inhibicí jedné ze syntáz, a to vazbou platensimycinu na acyl-enzymový intermediát cílového proteinu. Tato látka zcela odstraní infekci bakterií Staphylococcus aureus a je účinná i na S. aureus a enterokoky rezistentní k vankomycinu. Platensimycin má velice široké spektrum účinnosti, funguje in vivo a nebyla u něj zjištěna žádná toxicita. Je to polycyklická látka o složení C24H27NO7 s molekulovou hmotností 441,5.

pokud Vás toto téma zajímá, přečtěte si také článek Jaroslava Petra Platensimycin - nové antibiotikum na portálu OSEL.cz