Autorkou přednášky i přiložené prezentace je RNDr. Ivana Nemešová, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Oddělení klimatologie a aeronomie.

Ve své profesní kariéře se autorka zabývala atmosférickou konvekcí, pracuje v klimatologii, zabývá se proměnlivostí klimatu v regionálním měřítku, změnou klimatu a jejími dopady. V souvislosti s danou tématikou řešila a řeší projekty multidisciplinárního charakteru. V letech 2000-2005 RNDr. Nemešová pracovala jako členka panelu „Environmental and Earth Sciences and Technology“ (EST Panel) v grantové agentuře „NATO Science Programme“ v Bruselu.

Napsala přes 50 publikací, např. kapitolu „Europe“ v knize „The IPCC Special Report – the Regional Impacts of Climate Change“ (Cambridge Univ. Press, 1998), je spoluautorkou dvou kapitol a edičně pracovala na knize „Vulnerability and Adaptation to Climate Change“ (Kluwer Acad. Publishers, 1996). Zatím poslední publikací, na které se podílela je: M.Dubrovský, I.Nemešová, J.Kalvová (2005): Uncertainties in climate change scenarios for the Czech Republic. Climate Research 29, 139-156.