Vědci ze  SUNY Downstate Medical Center v New Yorku v zářiovém čísle časopisu Science popisují jak molekula enzymu PKM zeta (protein kináza M zeta) ochraňuje dlouhotrvající paměť prostřednictvím trvalého posílení synaptických vazeb mezi neurony.

Jedná se o analogický mechanismus jako při zápisu informace na hard disku pomocí znaků „0“ a „1“. Inhibicí (utlumením) molekuly zmíněného enzymu vědci demonstrovali „vymazání“ dlouhodobé paměti, resp. paměťové stopy. Nezáleželo přitom na délce období, po kterou si neurony informaci pamatovaly. Tato funkce v uchování paměti je specifická právě pro protein kinázu M zeta, protože utlumení podobných jiných molekul vymazání paměťové stopy nezpůsobilo. Pokusy také ukázaly, že vymazání paměti neomezuje schopnost si znovu něco zapamatovat. Náš mozek tedy funguje obdobně jako počítač, ve které lze informace vymazat a znovu je nahrát.

Vědci doufají, že tento poznatek bude možno využít při léčbě chronických bolestí spojených s postraumatickými poruchami, v případech ztráty paměti nebo při léčení tzv. fantomových bolestí. Vědci ze SUNY Downstate na molekulu protein kinázy M zeta narazili již v minulosti, když se zabývali Alzheimerovou chorobou a problémy s pamětí u takto nemocných. Je tedy možné, že díky objevu molekuly paměti dojte i v této oblasti k pokroku v léčbě.

zdroj: článek J. Pazdery Objevena molekula paměti, server OSEL (Open Source E-Learning)

tisková zpráva o objevu, publikovaná SUNY Downstate Medical Center