Noc vědců je popularizační akce zorganizovaná na podnět Evropské komise a její iniciativy Researchers in Europe, jejímž cílem je přiblížit široké veřejnosti vědecký výzkum a zejména osobnosti samotných vědkyň a vědců. Uskuteční se v pátek 22. září 2006 a zúčastní se jí vědecká pracoviště po celé Evropě a nabídnou netradiční prohlídky, neformální besedy i ukázky vědecké práce a vědeckých experimentů. Noc vědců se tak stává celoevropským festivalem vědy, který představí vědce z mnoha různých úhlů pohledu a upozorní na vzájemnou provázanost vědy a každodenního života.

V Česku se Noc vědců uskuteční v Praze, Českých Budějovicích, Brně, Plzni a v celorepublikové síti veřejných hvězdáren sdružených v České astronomické společnosti.

V Praze se bude konat několik besed a tematických večerů s předními českými vědci: v budově Akademie věd ČR se bude diskutovat na téma „Dialog vědy s uměním“ za účasti ředitele Národní galerie Milana Knížáka a matematika a filozofa Petra Vopěnky; Národní muzeum připravilo několik výstav a prezentací, při nichž si návštěvníci mohou sami vyzkoušet různé vědecké postupy při analýze a preparaci přírodních materiálů (fosilních rostlin, hmyzu ap.) a postupy při identifikaci historických předmětů; v literární kavárně knihkupectví Academia v Praze a v Brně proběhne další veřejná debata s názvem „Kniha, která mě inspirovala“, kde bude pětice význačných vědců hovořit s hosty na téma jak beletrie může inspirovat k serióznímu vědeckému bádání, další akce připravili Sociologický ústav AV ČR v kavárně Lucerna a VŠCHT v pražském Goethe-Institutu.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích přichystala multikulturní akci, na které se vědci představí v netradičních rolích jako malíři, fotografové či hudebníci; v Brně se do celé akce zapojila Fakulta chemická VUT s programem pro studenty základních a středních škol, v Plzni budou mít zájemci možnost vyzkoušet si některé vědecké experimenty či navštívit výstavu mikrofotografií „Život pod mikroskopem“.

Česká astronomická společnost ve svých hvězdárnách nabízí veřejná pozorování noční oblohy s ukázkami vědecké činnosti astronomů.

Bližší informace o programu Noci vědců nejdete na www.avcr.cz.

Pořadateli jsou:
Tiskový odbor AV ČR, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, VUT Brno, Sociologický ústav AV ČR, VŠCHT Praha, Národní muzeum, Regionální technické muzeum v Plzni a Česká astronomická společnost.
Bližší informace:
Přemysl Velek, Tiskový odbor AV ČR, tel.: 221 403 369, e-mail: velek@ssc.cas.cz

zdroj: tisková zpráva Akademie věd

další odkazy:
iniciativa Evropské komise Researchers in Europe
přehled akcí konaných v jednotlivých zemích v rámci European Researchers´ Nigt 2006