Přednášku pro studenty pronesla MUDr. Marie Tomečková, CSc. (Ústav informatiky AV ČR – EuroMISE centrum), která je také autorkou přiložené prezentace.

MUDr. Tomečková se již od absolvování lékařské fakulty zajímá o kardiologii, zejména neinvazívní diagnostiku, léčbu a prognózu ischemické choroby srdeční a prevenci ateroskleeorických srdečních onemocnění.

Byla hlavní řešitelkou projektu v rámci Národního programu podpory zdraví (Prevence kardiovaskulárních onemocnění změnou životního stylu) a spoluřešitelkou několika národních výzkumných projektů (např. STULONG - Longitudinální dvacetiletá studie rizikových faktorů aterosklerózy u mužů středního věku), několika klinických studií (léčba hypertenze, srdečního selhání, náhradní hormonální léčba). Zúčastnila se několika interdisciplinárních mezinárodních interdisciplinárních projektů Evropské komise (MUM - Managing of Uncertainty in Medicine, Programme Copernicus, I4C - Triple C - Integration and Communication for the Cardiac Care, MGT - Medical Guidelines Technology).

Od roku 2001 pracuje jako vědecká pracovnice a lékařská poradkyně v oddělení medicínské informatiky v ÚI AV ČR. Řešené výzkumné úkoly se týkají Elektronického zdravotního záznamu, Elektronického záznamu o pacientovi, Elektronickou formou lékařských doporučení v oblasti kardiologie, Kontinuitou sdílené lékařské péče. V rámci EuroMISE centra pokračuje v preventivní kardiologické práci.

Autorka uveřejnila více než 120 prací v českém i mezinárodním tisku, týkajících se neinvazivní a preventivní kardiologie, epidemiologie aterosklerózy a interdisciplinární práce - kardiologie, statistika, informatika) (viz seznam publikací).

Je členkou České lékařské společnosti J.E.Purkyně (Internistická společnost, Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky), České kardiologické společnosti, České hypertenzní společnosti a České společnosti pro aterosklerózu.

zdroj: EuroMISE (Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii)

 


 

Ateroskleróza (též arterioskleróza) je degenerativní onemocnění cévní stěny. Je to dlouhodobý proces, při němž dochází k tuhnutí cévní stěny a zužování jejího průsvitu. Kornatění tepen vzniká v důsledku ukládání tukových látek do stěny tepny. Příčinou je nadměrný příjem tukových látek, příliš tučných jídel, jistou roli hraje i genetika. V důsledku ukládaní těchto tukových látek dochází k zúžení stěny tepny, zpomaluje se tok krve, orgány nejsou zásobeny tak, jak by měly být. Ateroskleróza vede k řadě onemocnění, např. infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, hypertenze. Prevencí je zdravý životní styl, sportování, omezení tučných a sladkých jídel a naopak konzumace velkého množství ovoce, zeleniny, vlákniny.

další základní informace o ateroskleróze se dočtete např. v článku T. Marady