Přednášku pronesl a autorem prezentace je Prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc. (2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, pracoviště Klinika ušní, nosní a krční). Prof. Fajstavr je emeritním přednostou ORL kliniky 2.LF UK Praha a FN Motol, je členem výboru České lékařské společnosti pro otolaryngologii a chirurgii hlavy a krku a členem prezídia European Society of Paediatric Otorhinolaryngology.

1. března 1972 se stal tehdejší docent MUDr. Jaroslav Fajstavr, CSc. přednostou Ušního, nosního, krčního oddělení (otorinolaryngologického - ORL) pro dospělé v motolské nemocnici. Od 1. května 1981 bylo toto ORL oddělení sloučeno s dětskou ORL klinikou v jedno pracoviště se statutem kliniky a stejným přednostou. V roce 1982 obhájil doktorskou disertační práci a roku 1985 byl jmenován profesorem pro obor otorinolaryngologie. V období let 1979 - 1981, kdy byla sloučena pracoviště ORL dětí a dospělých, byl docent Fajstavr pověřen i externím vedením dětské ORL kliniky.

zdroj: webové stránky 2. LF UK v Praze