Učená společnost České republiky si Vás dovoluje informovat, že dne 4. 12. 2006 ve 14.00 hod. bude na Státním zámku Sychrov vyhlášena a předána cena "Praemium Bohemiae"  (ve výši 500 000,- Kč) v kategorii za rozvoj vědních oboru. Zároveň budou předány ceny v kategorii pro studenty - účastníky mezinárodních olympiád.

Ceny "Praemium Bohemiae" uděluje Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji od r. 2001. Je to významný počin, který má trvale stimulovat rozvoj vědy v ČR. Velkou prestižní nadační cenu nobelovského typu v minulých letech získali prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. (v oboru Biomedicina), prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc. (v oboru Chemie), prof. PhDr. František Smahel, DrSc. (v oboru Humanitní vědy). V letošním roce bude cena udělena v oboru Matematika a fyzika.

Cena Praemium Bohemiae je udělována za významný vědecký objev nebo konkrétní, objektivně dokumentovatelný vědecký přínos a lze ji udělit jednotlivcům nebo pracovním skupinám. Po pěti kandidátech na Cenu Praemium Bohemiae za vědu nominují naše nejvýznamnější vědecké instituce - Akademie věd ČR, Učená společnost  ČR a Česká konference rektorů. Ceny Praemium Bohemiae se předávají vždy 4. prosince, v den narození zakladatele Nadace pana Bohuslava Jana Horáčka. Na slavnostním předání cen bude vyhlášen další ročník.

Bohuslav Jan Horáček, rodák z obce Radvanovice u Turnova a emigrant z roku 1949, se rozhodl velkoryse podporovat nejen svůj rodný kraj, ale také vědu a české studenty. K tomuto účelu založil Nadaci Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji Zemřel v roce 2002.

Kontaktní informace:
Bc. Jiřina Jedináková, tajemnice, Učená společnost České republiky, Národní 3, 110 00 Praha 1, tel: +420 221 403 384, fax: +420 221 403 418, e-mail: jedinakova@kav.cas.cz

zdroj: tisková zpráva AV ČR