Ovid je americké databázové centrum zaměřující se zejména na informační zdroje z oblasti medicíny, ale i mnoha dalších oborů (chemie, fyzika, geografie, psychologie, sociologie..). Každý měsíc na svých webových stránkách pod odkazem Resource of the Month zpřístupňuje dvě ze svých databází k bezplatnému vyzkoušení. Stačí vyplnit jednoduchý webový formulář se základními údaji (jméno, druh zaměstnání, instituce, email, země) a vstoupíte přímo do některé z odborných databází Ovidu.

Tento měsíc jsou přístupné tyto databáze:

  • INSPEC a INSPEC Archive - INSPEC je přední bibliografická informační služba v anglickém jazyce, která poskytuje přístup ke světové vědecké a technické literatuřeve čtyřech hlavních oblastech: fyzika; elektrotechnika, elektronika a telekomunikace; řídící technologie, počítače a výpočetní technika; a informační technologie. Obsahuje přes 9 miliónů záznamů s retrospektivou od roku 1969 a ročním přírůstkem přes 500 000 dokumentů, vychází ze sledování 3 900 periodik a přes 3 000 sborníků, knih, zpráv a disertací. INSPEC Archive nabízí zdigitalizované periodikum Science Abstracts Journals (tištěný  předchůdce databáze INSPEC) s retrospektivou od roku 1898 až do roku 1968.
  • International Science Database (ISD) - ISD je ideálním multidisciplinárním informačním zdrojem pro všechny akademické knihovny a pracoviště. Obsahuje přes 9 milionů bibliografických záznamů ze všech časopisů ze sbírek prestižního francouzského centra pro vědu, techniku a humanitní vědy Institut de l’Information Scientifique et Technique. Pokrývá široké spektrum vědeckých disciplin: humanitní a společenské vědy, medicínu a farmakologii, biologii, aplikované vědy, fyziku, chemii, psychologii, vědu o zemi a vesmíru, informační vědu.

zdoj: Ovid, Albertina icome Praha