Přednášku pronesl RNDr. Martin Pivokonský Ph.D. z Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR v.v.i, který je také autorem připojené prezentace. RNDr. Pivokonský v současnosti působí jako vedoucí oddělení mechaniky tekutin a dispersních systémů ÚH AV ČR. Je také hlavním řešitelem projektu Kvalitativní a kvantitativní analýza odstranitelnosti intracelulárních organických látek řas při úpravě vody, který je podpořen grantem GA AV ČR.

Anotace pronesené přednášky:

Přestože je pro valnou většinu lidí ve vyspělých průmyslových státech naprostou samozřejmostí kvalitní pitná voda dostupná prakticky kdekoliv a kdykoliv, málo kdo ví, jakou cestu musí tato voda urazit od zdroje ke spotřebiteli a jakým procesům musí být podrobena, abychom ji mohli označit jako vodu pitnou. Přednáška si klade za cíl populární formou seznámit posluchače s procesem úpravy vody na vodu pitnou. Úvodní část bude zaměřena na historii vodárenství. Hlavním těžištěm přednášky budou jednotlivé technologické postupy používané při úpravě vody (klasické i moderní technologie), problematika kvality pitné vody (chemické složení, biologické oživení atd.) a další faktory ovlivňující její úpravu (znečištění zdrojů surové vody atd.). Závěr přednášky bude věnován zamyšlení se nad současnými trendy vývoje spotřeby a ceny pitné vody.