V týdnu od 12. března se v Evropě i v USA každoročně setkávají odborníci zabývající se výzkumem činnosti mozku, aby o nových poznatcích informovali širokou veřejnost. Pořádání této akce v Evropě koordinuje European Dana Alliance for the Brain (EDAB) a na americkém kontinentě Dana Alliance for Brain Initiatives. V České republice se Evropský týden mozku bude konat již podeváté a na jeho organizaci se podílejí Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Česká společnost pro neurovědy a Centrum neurověd. Podobně jako v minulých letech budou odborníci informovat o nových objevech a trendech ve výzkumu mozku, o pokroku v oblasti neurověd i léčby mozkových onemocnění.

přednášky se konají v týdnu 12. - 18. března 2007 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, v místnostech 206 a 205; vstup volný do vyčerpání kapacity sálu

seznam přednášek:

 • Pondělí 12. března 2007
  • 9:00 hod.
   Mozek, kmenové buňky, biomateriály a nanotechnologie
   prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., a Ústav neurověd 2. lékařské fakulty UK Praha
  • 11:00 hod.
   Mozek a problémy mentální anorexie
   doc. MUDr. Hana Papežová, CSc., Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK Praha
  • 14:00 hod.
   Roztroušená mozko-míšní skleróza – zvyšující se výskyt autoimunity u mladých lidí
   doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice Praha
  • 17:00 hod.
   Mozek a pokroky v regenerativní medicíně
   prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v . i., a Ústav neurověd 2. lékařské fakulty UK Praha
 • Úterý 13. března 2007
  • 9:00 hod.
   Význam spánku a poruchy spánku
   prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice Praha
  • 11:00 hod.
   Zobrazovací metody v psychiatrii
   MUDr. Filip Španiel, PhD., Psychiatrické centrum Praha
  • 14:00 hod.
   Postižení nervového systému při infekci HIV/AIDS
   MUDr. Rudolf Černý, CSc., Neurologická klinika 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol Praha
 • Středa 14. března 2007
  • 10:00 hod.
   Jak jsou řízeny a seřizovány naše vnitřní hodiny
   Dr. Alena Sumová, CSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
  • 14:00 hod.
   Funkční magnetická rezonance mozku
   doc. MUDr. Josef Vymazal, CSc., DSc., Nemocnice Na Homolce Praha
 • Čtvrtek 15. března 2007
  • 10:00 hod.
   Náhrady sluchové a zrakové funkce
   prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v. i., Praha
  • 14:00 hod.
   Nejnovější možnosti operativy v neurochirurgii
   prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc., Neurochirurgická klinika 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech Praha

aktuální informace o Evropském týdnu mozku najdete na stránkách Odboru mediální komunikace AV ČR
Bližší informace:
Zuzana Bukovská, Odbor mediální komunikace AV ČR
tel.: 221 403 354, e-mail: bukovska@kav.cas.cz

webové stránky, věnované Brain Awareness Week ve světě