Vpravili do ní geny, které kódují strukturu několika bílkovin z cedrového pylu, která v Japonsku nejčastěji vyvolávají alergickou reakci. Pojídáním této rýže se imunitní systém posilní a přestane na pyl přehnaně reagovat. Zatím se čeká na zahájení testů s lidskými dobrovolníky.