Biodiesel je podstatě esterem oleje z řepky olejné a kyótský protokol na něj hodně spoléhá při snižování emisí oxidu uhličitého. Jenže při pěstování řepky unikají do ovzduší další organické látky, které rovněž působí jako skleníkové plyny. Z hlediska celkového efektu a nikoliv pouze bereme-li v úvahu jen oxid uhličitý, je víceméně jedno, pálíme li naftu nebo biodiesel. Nejšetrnější k životnímu prostředí by v tomto případě bylo použití běžné nafty a pěstování stromů místo řepky. Popsaná studie je dobrým příkladem toho, jak složitý systém je naše životní prostředí a jak důkladnější poznání může zcela zvrátit naše původní představy. Prvoplánové nadšení řady ekologických aktivistů však hlubší poznání ovlivní sotva, protože oni již svou pravdu znají.