Předseda Akademie věd ČR prof. Václav Pačes předá toto prestižní ocenění v úterý 19.června ve 14.00 v budově Akademie věd ČR na Národní 3, v Praže 1.

Akademie věd České republiky udělí letos poprvé Akademickou prémii ─ Praemium Academiae. Akademická prémie je výběrová finanční podpora vynikajícím vědeckým pracovníkům Akademie věd ČR. Jejím smyslem je podpořit vědecké osobnosti, které jsou nositeli výzkumu na špičkové mezinárodní úrovni, a vytvořit jim takové podmínky, aby se mohli plně věnovat jen své vědecké práci.

Akademická prémie se uděluje na dobu šesti let na základě dosažených vědeckých výsledků a s ohledem na perspektivu dalšího vědeckého přínosu nositele. Není udělována za celoživotní zásluhy a nemůže být udělena opakovaně. Akademická prémie může být přiznána pouze vědeckému pracovníkovi, jehož těžiště činnosti je na pracovišti AV ČR.

Akademickou prémii představuje finanční podpora do výše 5 mil. Kč ročně, v níž jsou zahrnuty neinvestiční prostředky na věcné náklady výzkumu, investiční prostředky pro pořízení přístrojů a mzdové prostředky pro nositele a jím vybrané spolupracovníky. Finanční složka Akademické prémie bude poskytnuta z celoakademických prostředků.

O udělení Akademické prémie rozhoduje předseda AV ČR. Letos udělí předseda AV ČR Václav Pačes Praemium Academiae čtyřem vědeckým pracovníkům:

  • matematikovi RNDr. Eduardu Feireislovi, DrSc.
  • fyzikovi RNDr. Václavu Petříčkovi, CSc.
  • genetikovi prof. MUDr. Jiřímu Forejtovi, DrSc.
  • a chemikovi prof. Ing. Pavlu Hobzovi, DrSc. 

Tato jedinečná událost je skutečně mimořádným příkladem nového financovaní práce vynikajících vědeckych pracovníků a jejich týmů. Je nepochybně zajímavá i v souvislosti s chystaným návrhem o změnách ve financování vědy, ktery má projednávat vláda ČR. 

zdroj: tisková zpráva Akademie věd ČR