Výzkum provedený nedávno v Imperial College v Londýně a v Max-Planckově ústavu v Kolíně nad Rýnem ukázal, že nyní často zkoumaný huseníček rolní (Arabidopsis thaliana) začne kvést, když se prodlouží den, a také proč tomu tak je. Delší denní světlo vede totiž k tvorbě dálkového chemického signálu, který probíhá rostlinným pletivem z listů k růstovému vrcholu, kde se iniciuje kvetení. Tento signál je zřejmě protein označovaný jako protein kvetoucího místa (Flowering locus T protein, FT-protein). Pohyb proteinu bylo možno sledovat po označení zeleným fluoreskujícím proteinem, původně izolovaným z mořské meduzy. Podobný výzkum prováděný v Japonsku ukazuje na analogické pochody v rýži, což už má zřetelný ekonomický potenciál.

více informací najdete v tiskové zprávě Scientists unlock secret of what makes plants flower na stránkách Imperial College London