Akademická Praha
cyklus popularizačních přednášek, pořádaný Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou v Praze

přednášky se konají vždy od 17:00 hod.; vstup volný do vyčerpání kapacity sálu

seznam přednášek:

 • 19. září 2007
  Každodennost starých Egypťanů
  PhDr. Hana Navrátilová, PhD., Český egyptologický ústav, FF UK Praha
 • 10. října 2007
  Klima a jeho změny
  Doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc., Katedra meteorologie a ochrany prostředí Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha
 • 7. listopadu 2007
  Den a noc v geologické minulosti Země
  RNDr. Radek Mikuláš, CSc., Geologický ústav AV ČR, v. v. i. (přednáška v rámci Týdne vědy a techniky 2007)
 • 12. prosinec 2007
  Vliv člověka na diverzitu flóry a vegetace v chráněných územích: příklad CHKO a BR Křivoklátsko
  Doc. RNDr. Jiří Kolbek, CSc., DSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Nebojte se vědy
přednášky pro středoškolské studenty

přednášky se konají vždy ve 14:00 hod.; vstup volný do vyčerpání kapacity sálů

seznam přednášek:

 • 19. září
  Proč je lenochod pomalý a gepard rychlý aneb proč nemůžeme ze sprintéra udělat vytrvalce. Může za to přítomnost různých typů svalových vláken?
  RNDr. Tomáš Soukup, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • 9. října
  Horizontální přenos genetické informace
  RNDr. Petr Šíma, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
 • 11. prosince
  Voda v krajině
  RNDr. David Pithart, CSc., Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.