Robota, který napodobuje chování vodoměrky, sestrojili technici z Carnegie Mellon University. Jako zmíněný hmyz se dokáže pohybovat po vodě, přičemž nad hladinou jej drží jen její povrchové napětí. Dvanáct 5 cm dlouhých teflonových nožiček unese nad hladinou 10,3 gramu. Robot, který svým vzhledem trochu připomíná zmíněný hmyz, používá k pohybu speciální hnací nožky ve tvaru T. Na vodě dosahuje rychlosti 3 cm/s, což je asi 50 x méně než vodoměrky. Jeho manévrovací schopnosti jsou však lepší.

Na pevné zemi zůstal tým prof. Florentina Wörgottera z Göttingenské univerzity. Jejich RunBot dokáže spolehlivě kráčet o něco pomaleji než my. Nenapodobuje pouze lidskou chůzi, hlavně však způsob jejího řízení, čímž výrazně převyšuje dosavadní konstrukce. Pouze při změně podmínek chůze (jiný povrch terénu, svah) se zapojí vyšší úrovně řízení, které mají i schopnost se učit. Jinak vše řeší na základě údajů z polohových snímačů elektronické zpětné vazby.

článek o robotu-vodoměrce (včetně obrázků) Robot walks on water, autor Lisa Zyga
další informace o robotu RunBot a videa s jeho chůzí najdete na stránce Tao Genga

zdroj: Akademon