O elektronickém papíru se mluví již dlouhou dobu, ale kromě několika průmyslových zařízení, čteček e-booků a např. mobilního telefonu Motorola MotoFone, je praktických aplikací skutečně málo. Téměř vždy jde navíc pouze o malé monochromatické displeje.
LG Philips nejnověji představil barevný ohebný 14,1" displej (e-papír) o formátu A4. Poradí si s 4096 odstíny barev, což by mělo zaručovat podobnou kvalitu jako při běžném tisku. Na displej je možné hledět z úhlu až 180°. Při tloušťce 300 mikrometrů je displej i dostatečně ohebný, jeho tloušťka je srovnatelná s běžným kancelářským papírem. Energie se spotřebovává pouze při změně obsahu, a tedy zobrazené údaje zůstávají zachovámy neomezený čas i po odpojení napájecího zdroje. Elektronický papír si dokonce i po vypnutí a opětovném zapnutí pamatuje poslední obraz. Zobrazovací technologie je TFT, přičemž tranzistory jsou naneseny na tenké kovové fólii namísto skla, což zabezpečuje ohebnost bez trvalé deformace. O reálné dostupnosti nového e-papíru na trhu však zatím firma LG Philips mlčí.
zdroje: ChIP online, Michal Černý, PCTuning, Filip Eckstein
více se dozvíte na stránkách LG Philips nebo DigitalSignageToday