Místo konání: Studentská 1768, Ostrava-Poruba

Datum a doba otevření:
8. listopadu, 9.00-18.00 h
Kontakt: Ing. Hana Doležalová, tel.: 596 979 346, e-mail: dolezalova@ugn.cas.cz

 

TÉMATA EXKURZÍ:

 • Technologie vysokorychlostního vodního paprsku
 • Mikroskopický výzkum geomateriálů a stavebních hmot, analýza obrazu
 • Laboratorní zkoušky mechanických vlastností hornin a geomateriálů
 • Metody matematického modelování v geotechnice
 • Monitorování a vyhodnocování přirozené a technické seizmicity na severní Moravě
 • Geodetická měření na poddolovaném území
 • Geomechanická měření insitu
 • Zlepšování vlastností horninového masivu chemickými injektážemi
 • Infračervená spektroskopie, elektroanalytické metody
 • Termická analýza a termomechanická analýza

Přednáška pro veřejnost:

 • Historické důlní dílo Jeroným (od 17.00 h)

Pozn.: Prosíme početnější skupiny, aby svou návštěvu ohlásily předem.

Další informace: www.ugn.cas.cz