Nejúspěšnější byli v tomto ročníku soutěže vědci z ústavů Akademie věd České republiky, vědci z univerzitního prostředí letos ceny nezískali.

Přehled udělených cen:

NÁRODNÍ CENA VLÁDY  ČR
Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Ocenění za návrh a syntézu acyklických nukleosidů

INVENCE , cena Škody Auto a.s.
Ing. Miroslav Bleha, CSc, Ing. Luboš Novák, CSc.
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. a  MEGA a.s.
Ocenění za  vývoj ionexových membrán a využití membránových procesů v ekologických a výrobních aplikacích

PATRIA, cena Unipetrolu a.s.
Prof.MUDr.Jiří Městecký, DrSc.
University of Alabama at Birmingham (USA)
Ocenění za významné objevy v oblasti mukózní imunity

INDUSTRIE
Výzkumný ústav geodetický,topografický a kartografický,v.v.i

Zdiby
Ocenění za nové webové technologie pro zpracování geometrického plánu

DOCTORANDUS, cena Siemens za inovativní přístup
Mgr. Aleš Benda, Ph.D.
ÚFCHT J.Hejrovského AV ČR,v.v.i.
Ocenění za vývoj, implementace a aplikace nových fluorescenčních mikroskopických technik

GAUDEAMUS
MgA. Suzanna Hlinka

Akademie der Musischen Kuenste Bern, HAMU
Ocenění za magisterskou práci na téma Matematika a hudba v souvislostech


NADĚJE,  cena Poštovní spořitelny
Ondřej Mikšík
4. ročník gymnázia Kroměříž
Ocenění za  praktické využití metod digitálního zpracování obrazu

MEDIA
RNDr. Václav Cílek, CSc.

Geologický ústav AV ČR, v.v.i.
Ocenění za popularizaci vědy 

Další informace o ocenění Česká hlava najdete na webových stránkách projektu