Dr. Gerhard Neukum soudí, že k vzniku tohoto ledovce nestačí pouze srážky, jako je tomu na Zemi, protože na Marsu jich je příliš málo. Na jeho tvorbě se nejspíš podílejí i podzemní vody. Nejde o první pozorovaný ledovec na rudé planetě, jeden se také nachází v oblasti nejvyšší marsovské hory Mons Olympus, jeho stáří však dosahuje asi čtyř milionů let.

Robot NASA, který se pohybuje přímo po povrchu Marsu, narazil na horninu, kterou tvoří výhradně oxid křemičitý. Něco takového nebylo na této planetě doposud nikdy nalezeno. Podobné horniny vznikají srážením z vod nebo par, které z nitra Země unikají při vulkanické činnosti. V souvislosti s tímto objevem se okamžitě vyrojily spekulace o existenci života na Marsu. Nicméně objev nové horniny, byť sám o sobě nesmírně zajímavý, k podobným závěrům přece jen dostatek podkladů neposkytuje. Jde spíše o snahu některých medií vyvolávat senzaci za každou cenu.

Více informací o Marsu a o přiležitostech k jeho pozorování najdete v tiskové zprávě České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i. z 18. prosince 2007 (autor Ing. Pavel Příhoda, Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy)

zdroj: Akademon