Při studiu mechanismu infekci virem HIV se podařilo zjistit zajímavou věc. Jeden z typů bílých krvinek, tzv. T-buňky, se při vzájemném dotyku propojí tenkou trubici, jejíž stěny tvoří buněčná membrána. Toto spojení se přeruší, až když jeho délka přesáhne několik buněčných průměrů. Jeho role v imunitním systému známa není. Zatím bylo pouze pozorováno, že mezibuněčné spojení využívají viriony HIV, aby infikovali nenakažené buňky.

zdroj: Akademon