„Klub českých hlaviček“ je neformálním sdružením pro talentovanou středoškolskou mládež, pracující v rámci projektu Česká hlava. Cílem Klubu je popularizovat vědu,výzkum a techniku mezi mládeží, zvyšovat zájem mladých lidí o studium technických oborů a vědeckou kariéru a podporovat specifickými formami odborný růst talentované mládeže.

Členy Klubu se automaticky stávají nominovaní do finále všech soutěžních kategorií soutěže České hlavičky. Porota má právo udělit členství i jiným přihlášeným. Ukončením střední školy členství automaticky zaniká. V případě zájmu může člen požádat o čestné členství, o jehož udělování rozhoduje předsednictvo Klubu.

Ustavení Klubu Českých hlaviček bylo první událostí v letošním průběhu konání soutěže České hlavičky. Soutěž je součástí projektu Česká hlava na na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání.

V rámci soutěže se udělují v pěti kategoriích tyto ceny:

1. Hlavní cena „Merkur“ za oblast Technických a přírodních věd obsahující výrazný ekonomický přínos
2. Cena „Futura“ cena  za oblast Technologií a inovací
3. Cena „Ingenium“ za oblast Informatiky a komunikace
4. Cena „Genus“, cena Veolia Voda  za oblast  Zdraví a životní prostředí
5. Cena „Abraxan“, cena Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR pro studenty do 15 let v technických a přírodních oborech

V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout, že v některé kategorii nebude cena udělena. Popis jednotlivých cen najdete ve statutu soutěže.

informace jsou převzaty z webových stránek projektu Česká hlava