NOVÉ METODY PRO NEINVAZIVNÍ DIAGNOSTIKU STAVU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU

Pokrok v oblasti měření a analýzy dat přináší nové možnosti pro diagnostiku pacientů, sledování vlivu léčby a komplexní vyhodnocení žádaných i negativních vlivů léků. V Ústavu přístrojové techniky AVČR ve spolupráci s lékařskými pracovišti ve Fakultní nemocnici u sv. Anny a Mayo Clinic USA, byly navrženy původní neinvazivní metodické postupy v oblasti kardiologie. Tyto postupy optimálně kombinují diagnostické protokoly, nové měřicí přístroje konstruované v ÚPT a metody pro analýzu dat.

Jako příklad lze uvést  diagnostický protokol HEM, který zahrnuje různé způsoby excitace změn hemodynamického systému při současném záznamu důležitých signálů krevního oběhu. Výsledkem analýzy vzájemných vazeb mezi změřenými signály je například původní popis vztahu depolarizace srdečního svalu a tepové frekvence, který umožní stanovit míru rizika náhlé  srdeční smrti. Předpokládáme, že nová metodika povede k zásadní změně v testování vlivu léčiv na vznik arytmií a diagnostiky poruch srdečního rytmu.

Kontakt:
Ing. Pavel Jurák, CSc.
tel.: 541 514 312, e-mail: jurak@isibrno.cz

k tomuto projektu si můžete v galerii prohlédnout obrázek Vyšetření pacienta protokolem HEM