DIAGNOSTIKA PROVOZNÍCH VIBRACÍ ŽELEZNIČNÍCH KOL

Vědecký tým z Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i. (L. Pešek, F. Vaněk, M. Balda, P. Procházka, P. Vaněk, J. Cibulka, V. Bula ) navrhl metodiku pro zvýšení spolehlivosti a snížení hlučnosti složených tramvajových kol s přídavnými tlumícími členy.  Vyvinul  zároveň vibrodiagnostické zařízení pro dlouhodobé sledování kmitání a statických i dynamických deformací železničních kol v provozních podmínkách.
Vývoj vibrodiagnostického systému, jenž zahrnoval vývoj snímačů, přenosu signálů z otáčejícího se kola, zpracování a ukládání dat s dálkovým přenosem přes internetové rozhraní, vznikal v průběhu tří let.
Ve spolupráci s firmou Starmans elektronice, s. r. o., Praha byla vyvinuta nová verze zařízení DIO určená pro měření, zpracování a nepřetržité zaznamenávání analogových a digitálních signálů s časovým rozlišením 40ns. Data z digitálních snímačů bezdotykového snímání jsou přenášena v diferenciálním módu, což zajišťuje vysokou odolnost proti okolnímu rušení.
Systém  doplňuje dálkové ovládání a sběr dat přes mobilní telefonní síť. Celé zařízení bylo v letošním roce úspěšně nasazeno při několikatýdenním běžném provozu v hromadné dopravě na kole tramvajové soupravy K58D5 v Dopravním podniku Brno.
Vibrodiagnostický systém lze využít jak pro vývoj nových kol např. s vysokou radiální poddajností, tak pro sledování dynamiky a stability jízdy kol a dvojkolí.

Kontakt
Ing. Luděk Pešek, CSc., Ustav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
tel.: 266 053 083, e-mail: pesek@it.cas.cz