MOHOU RÁZOVÉ VLNY PŘISPĚT K LÉČENÍ NÁDORŮ?

Fokusované rázové vlny (tlakové impulsy velké amplitudy a krátkého trvání) se již  20 let používají k odstraňování tělesných konkrementů, zejména ledvinových kamenů. Na přístrojích domácí provenience, kde terapeutickou jednotkou je generátor fokusovaných rázových vln vyvinutý v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, bylo vyléčeno víc než 120 000 pacientů.
Rázové vlny se už dnes používají i u nás v ortopedii (bolesti tenisových loktů apod.). Svádivou myšlenkou je jejich možné využití při léčení některých typů nádorů. Na rozdíl od kamenů a kostí je nádorová tkáň akusticky nerozeznatelná od tkáně zdravé. Proto  vědci  vyvinuli nový generátor dvou po sobě následujících rázových vln s představou, že první (pomocná) vlna vytvoří v měkkých tkáních akustickou nehomogenitu, podobně jako u kamenů, a ta druhá, hlavní vlna se na ní bude tlumit. Ukázalo se, že takové „tandemové" vlny jsou schopny narušit buněčné membrány nádorových buněk. Potvrdilo se také, že je možné cíleně narušovat měkké tkáně zdravých pokusných zvířat hluboko uvnitř jejich těl. Vědci se domnívají, že kombinace tandemových rázových vln spolu se „sonosenzitivními" léky (typu Hematoporfhyrin) by mohla přispět k přežití jedince s  nádorem na játrech, kde toho současná medicína moc neumí.

Kontakt:
doc. Ing. Pavel Šunka, CSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. 
tel.: 266 053 237, e-mail: sunka@ipp.cas.cz