Název je totiž téměř identický s názvem G-Mail, který byl zaregistrován o několik let dříve a v zemích Evropské unie je chráněn ochrannou známkou. Na případ upozornil magazín Lupa.cz.

Vlastníkem ochranné známky na název G-Mail je německý občan Daniel Giersch, který si známku zaregistroval již v roce 2000. Pod tímto názvem provozuje vlastní službu. Google se snažil bez úspěchu vyjednat dohodu, aby mohl svou celosvětovou službu nabízet pod zavedeným názvem i v Německu. Svůj Gmail zde proto nabízí pod názvem Google Mail. 

Nyní úřad spravující evropské ochranné známky (OAMI či OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market, Trade Marks and Design) vydal rozhodnutí, že Google nesmí název Gmail využívat v celé Evropské unii, tedy včetně Česka. Google ve sporu uváděl silné argumenty – na svůj název má celosvětovou ochrannou známku včetně regionálních, v jeho názvu není užito pomlčky a loga obou služeb jsou barevně zcela odlišná. Přesto úřad rozhodl v jeho neprospěch.

V zemích Evropské unie proto bude Gmail přejmenován na Google Mail. Pro uživatele služby se nicméně mnoho nezmění, e-mailové adresy ve tvaru @gmail.com budou zachovány.

zdroj: Živě.cz (autor David Polesný)

další informace:
výpis z databáze ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pro ochrannou známku G-mail Daniela Giersche
webové stránky služby G-mail... und die Post geht richtig ab
zpráva na serveru Ars Technica (anglicky)