Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., dokončil vývoj produktu  Detoxy Color ve spolupráci se společností Rokospol, a. s.

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i., ve spolupráci se společností Rokospol, a. s. dokončil vývoj produktu Detoxy Color, který byl 25. 3. uveden na trh. Detoxy Color je pečlivě vybraný obchodní název pro novou barvu, která svou aplikací umožňuje aktivní redukci koncentrací škodlivin v ovzduší. Mechanismus redukce využívá principu fotokatalytických reakcí. Barva Detoxy Color obsahuje aktivní látku - speciální fotokatalytický oxid titaničitý - na níž tento rozklad škodlivých látek v plynné fázi probíhá. Organické látky se ve styku s tímto fotokatalyzátorem redukují až na vodu a oxid uhličitý.

Prezentací nového výrobku se tak završilo téměř tříleté společné úsilí odborníků ze základního, akademického výzkumu a aplikovaného výzkumu firmy Rokospol, a. s. Vznik barvy Detoxy Color má společné kořeny s vojenským výzkumem, kdy se hledaly látky, které by umožnily neutralizovat bojové plyny tak, aby proces dekontaminace nepoškodil složitou vojenskou elektroniku. Aktivní fotokatalytická látka připravená v nových výrobních provozech firmy Rokospol, a. s. prošla v Ústavu anorganické chemie AV ČR náročnými testy praktické účinnosti ve vysoce sofistikovaných experimentálních zařízeních - fotoreaktorech, a navíc byla ověřena i v praktických podmínkách.

I když je fotokatalytický efekt znám již léta, teprve nyní se podařilo tohoto efektu využít nejen pro exteriérové nátěrové hmoty aktivované ultrafialovým zářením, ale právě pro nátěrové hmoty interiérové, v nichž se aktivní fotokatalytická látka aktivuje viditelným světlem. Výsledkem je významná redukce koncentrace škodlivých látek v těchto uzavřených prostorách, jedinou podmínkou funkčnosti je přítomnost denního osvětlení.

Priorita vědeckého výzkumu je chráněna průmyslovým vzorem a patentem. Výzkum využití fotokatalýzy byl financován akciovou společností Rokospol, a. s., a Ústavem anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Vědecký tým:
RNDr.Václav Štengl - Ústav anorganické chemie Akademie věd ČR, v. v. i.
Ing. Vladimír Havlín, CSc. - Ústav anorganické chemie Akademie věd ČR, v. v. i., odpovědný za transfer technologií
Ing. Petr Ratajský - vývojový ředitel společnosti Rokospol, a. s.
PhDr. Antonín Kočař, CSc. - předseda představenstva společnosti Rokospol, a. s.


Kontakt:
Ing. Jana Bludská, CSc. - ředitelka Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR, v. v. i.
tel.: 266 172 197, e-mail: bludska@iic.cas.cz

 

zdroj: tisková zpráva Akademie věd ČR