Hlavním úkolem Centra je interdisciplinární výzkum v oblasti evropských studií, orientovaný na dějiny evropského myšlení a evropskou kulturní identitu. Od 1. března 2008 má tak Česká republika instituci zaměřenou obdobně jako již dlouhá léta existující centra v Německu (v Lipsku a v Mohuči) nebo, byť ve skromnější podobě, také v polském Lublinu. „V poslední době si klademe otázku po evropské identitě a centrum vzniklo i proto, že řada lidí nejenom v České republice tvrdí, že evropská identita nikdy neexistovala, neexistuje a existovat nebude. Pochybování o vlastní totožnosti a roli v dějinách je něco typicky evropského. Pro Českou republiku je reflexe fenoménu Evropy zvlášť aktuální vzhledem k blížícímu se předsednictví v Evropské unii,“ uvádí iniciátor vzniku centra PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., který v uplynulých sedmi letech působil na Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas při univerzitě v Lipsku. Pozornost CEDEM se podle něj bude zaměřovat na kritické přemýšlení o evropské kulturní identitě především v českém a středoevropském kontextu.

První akcí, kterou 15. a 16. května 2008 pořádá CEDEM společně s GoetheInstitutem Praha, je konference nazvaná „Bruncvík a nymfa.“ Tento poněkud tajuplný název v sobě skrývá významnou symboliku: „Kníže Bruncvík, známý z českých pověstí a pohádek, vede ve staročeské verzi legendy z konce 14. století rozhovor s vílou jménem Európa. Na konferenci se setkají lidé z různých humanitních oborů a z uměleckého prostředí, kteří se za normálních okolností nemají šanci setkat. Patronát nad konferencí převzal mistr zahraničí Karel Schwarzenberg, a zúčastní se jí například i velká osobnost současné evropské literatury – maďarský spisovatel Péter Esterházy,“ říká Petr Hlaváček.

V pražské vile Lanna se od 17. do 20. června 2008 bude pod hlavičkou CEDEM konat další mezinárodní konference „Česká reformace a náboženská praxe.“ V rámci této konferenční řady bude pokračovat již tradiční setkávání historiků, teologů a filozofů z Evropy a z Ameriky, dosud probíhající pod záštitou Filosofického ústavu AV ČR.

Ve dnech 17. a 18. října 2008 zahájí také konferenční řada nazvaná „FERGUNNA“ (což je latinský ekvivalent českého Krušnohoří) první z interdisciplinárních konferencí k aktuálním problémům česko-saského hraničního prostoru. Konfence na téma „Víno – evropský fenomén“ se uskuteční v Kadani pod záštitou ministra zemědělství Petra Gandaloviče a hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce. Bude se zabývat minulostí, přítomností a budoucností vinařství v česko-saském kulturním prostoru.