tisková zpráva AV ČR ze 17. dubna 2008:

Praha/Pražský hrad: Minulý týden se naplno rozvinul záchranný archeologický výzkum provázející komplexní rekonstrukci Jiřské ulice a Zlaté uličky na Pražském hradě, spojenou s výměnou a rekonstrukcí všech inženýrských sítí a novou výdlažbou. Záchranný archeologický výzkum se dotkne ploch, na nichž dosud neprobíhal vůbec (Zlatá ulička) nebo jen ve velmi omezené míře (Jiřská ulice).

Od počátku dubna zahájil Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. předstihový archeologický výzkum v Jiřské ulici na Pražském hradě. Kvůli výměně dlažby a inženýrských síti bude postupně prokopána Jiřská ulice v celé své délce a také Zlatá ulička. „Záchranný archeologický výzkum se dotkne ploch, na nichž dosud neprobíhal vůbec - Zlatá ulička, nebo jen ve velmi omezené míře - Jiřská ulice“ říká Jan Frolík, vedoucí oddělení záchranných výzkumu ArÚ Praha. Z ojedinělých starších výzkumů vyplývá, že se pod dlažbou Jiřské ulice dochovaly sídlištní vrstvy z období 11.-13. století. Před ohradní zdi Purkrabství byly v minulosti nalezeny lidské kosti, signalizující přítomnost středověkých hrobů. Ve spodní části ulice očekáváme nález pravěkých vrstev a objektů, protože v těchto místech byla v roce 1921 nalezena dosud jediná úplná pravěká nádoba z areálu Hradu. „Dále očekáváme v bráně vedle Černé věže pozůstatky románské hradby vystavěné po roce 1135“ říká Josef Matiášek, vedoucí výzkumu.

Plocha Jiřské ulice je protkána četnými staršími inženýrskými sítěmi, které archeologické terény narušily a poničily. Přesto se pod nimi dochovaly pozůstatky starších staveb, jak ukázala první fáze výzkumu, probíhající od 10. března na Opyši před branou vedle Černé věže. Zachytila zdiva zaniklého předbraní – barbakanu z 15. století a překvapivě také zdivo neznámé stavby ze 13. století.

Záchranný archeologický výzkum, provázející první etapu rekonstrukce, by měl probíhat do konce července tohoto roku, ale bezprostředně na něj navážou archeologické práce spojené s druhou etapou rekonstrukce, které skončí až v polovině příštího roku. Rekonstrukční práce i archeologický výzkum znamenají významné omezení automobilového i pěšího provozu v Jiřské ulici. Pracoviště Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. se omlouvá za komplikace, které z toho vyplývají a žádá návštěvníky Jiřské ulice o pochopení a trpělivost.