Na tiskové konferenci, konané v úterý 13. května 2008 v 10:00 hod. prostorách Akadamie věd na Národní třídě byla vyhlášena fotografická soutěž

 

Rostlina s příběhem

Fotografie z pozoruhodného světa rostlin

 

Rostlinná biologie zažívá v posledních letech nebývalý rozkvět. Zatím však zůstává poněkud stranou zájmu veřejnosti. Přitáhnout pozornost k nejrůznějším biologickým jevům z rostlinné říše je cílem soutěže a následné výstavy vítězných příspěvků. Zúčastnit se mohou amatérští milovníci zeleného světa kolem nás i profesionální vědci. Nestačí však jen stisknout spoušť. Soutěžící se také musí zamyslet, co vlastně fotografují - jaký je „příběh" zobrazené rostliny, čím je zajímavá nebo významná pro lidstvo, vědu či ochranu přírody.

Soutěž bude zahájena 1. června a ukončena 15. září 2008. Soutěží se ve třech kategoriích: junioři do 20 let, profesionální biologové a veřejnost. V každé kategorii jsou vypsány atraktivní ceny: 1. cena 10 000,- Kč, 2. cena 5 000,- Kč a 3. cena 3 000,- Kč.

Nejlepší fotografie budou navíc vystaveny během Týdne vědy a techniky (3. – 7. 11. 2008) v Akademii věd na pražské Národní třídě.

Podrobné informace o soutěži naleznou zájemci na internetové stránce http://fotopribeh.avcr.cz

 

Kontakt:
Jan Kolář, Ph.D., Ústav experimentální botaniky AV ČR,
tel.: 225 106 414, e-mail: kolar@ueb.cas.cz

PhDr. Veronika Kratochvílová, Odbor mediální komunikace AV ČR,
tel.: 221 403 405, e mail: vkratochvilova@kav.cas.cz

 

zdroj: tisková zpráva Akademie věd ČR