Přednášku, která proběhne v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, 1. patro, místnost 108, pořádají Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. a Odbor mediální komunikace AV ČR.