Nový monitor sestrojil vědecký tým z japonského Národního ústavu informačních a komunikačních technologií pod vedením Shunsukeho Yoshidy. Kombinací množství malých čoček s kapalnými krystaly dosáhli toho, že obraz vidíme plasticky bez jakýchkoli dalších pomůcek. Zařízení pojmenované gCubik má podobu krychle o hraně 10 cm, takže si zobrazený předmět můžeme prohlížet ze všech stran.
zdroj: Akademon