Z obsahu:

  • ČR se podle European Innovation Scorebord 2007 mírně zlepšila
  • Shrnutí výsledků analýz ze Zelené knihy výzkumu, vývoje a inovací v ČR
  • Odvětvová analýza inovací ve službách


V časopise ERGO jsou prezentovány výsledky práce týmu strategických studií Technologického centra AV ČR. Elektronická verze časopisu je volně přístupná na adrese www.strast.cz/ergo.
Pokud máte zájem o bezplatné zaslání papírové verze časopisu (do vyčerpání zásob), můžete si o ni napsat na adresu vorlickova@tc.cz.