Pohádky prostupují celým našim životem, počínaje dětstvím až po dospělost, kdy nabývají podoby románových příběhů. Do badatelské činnosti takový žánr nepatří, a přesto se v minulosti našla oblast, kde pohádkám věřili právě dospělí. Byla to alchymie, nauka, která provázela lidstvo dvě tisíciletí a slibovala výrobu zlata, a tedy zbohatnutí, uzdravení z každé nemoci a někdy dokonce nesmrtelnost. Navzdory úsilí alchymistů se bohatství neobjevovalo a život byl stále stejně krátký. Přesto se vyprávělo o výjimečných jedincích, jimž se prý podařilo něčeho z toho dosáhnout, kteří se dopracovali největších tajemství. Právě to byly pohádky, jež měly dodat víru těm, kdo ji ztráceli, a současně přesvědčit okolní svět, že alchymie může své sliby splnit. Vedle poctivých mistrů, pátrajících ve svých laboratoriích po zázraku, se však objevovali také podvodníci, snažící se těžit z lidské důvěřivosti. I ti patřili neodmyslitelně k alchymii, nauce mnoha tváří. Za staletí její existence se nashromáždilo mnoho příběhů, v nichž se skutečný svět mísí s tajemným, zázračným.

„Takže čím je tato kniha?
Je malým souborem příběhů a legend z bohatého dědictví alchymie. Právě tak nechť jsou přijímány. Je to obraz jedné strany alchymie jako počínání, kde se, nikoli vzácně, setkáváme se slepou vírou, kde vystupují hrdinové i padouši, stejně jako v pohádkách. Vybral jsem jen omezený počet z velkého množství těchto historek, z nichž některé, zvlášť z evropské alchymie, do jisté míry ilustrující typické varianty tohoto žánru. Také délka příběhu kolísá. Někdy jsou však delší nikoli pro vyprávění samotné, ale proto, že je vhodné doplnit je komentářem, jenž je zasazuje do širšího historického a odborného kontextu. Jindy je to proto, že se příběh posléze tradoval ve více verzích, které se trochu lišily.

S tímto vědomím je nutno přistupovat k této knize, která, jak znovu opakuji, si vůbec nečiní nárok na to být odborným dílem. Jejím cílem je ukázat z alchymie zčásti právě to, co nebývá v odborných knihách. Alchymie byla snem, jenž ale měl po jistou dobu významné místo ve společnosti a ve vědách, než ho nahradila moderní chemie, mnohem střízlivější, i když také ona má své příběhy. Jestliže se tedy pokusím shrnout, pak tato kniha není vědeckým pojednáním, ale něčím, co se dá dost obtížně zařadit, protože se v ní střídá  nepravda pohádek a legend s historickými událostmi a se skutečnými postavami, to vše prokládané občasným odborným komentářem. Je to pokus pobavit a také trochu poučit."

Z úvodu autora