Výzkumnými aktivitami se rozumí projekty výzkumu a vývoje a výzkumné záměry. U každé osoby je uveden počet výzkumných aktivit, kterých se účastnila, výše čerpané podpory ze státního rozpočtu a počet a váha všech hodnocených uznaných výsledků. Některé číselné údaje byly z důvodů lepší přehlednosti zaokrouhleny.

IndexSR osoby:
je to podíl váhy uznaných výsledků a výdajů ze státního rozpočtu (v mil. Kč) připadajících na osobu. Vyjadřuje velikost váhy výsledku (tj. počet přidělených bodů výsledku) připadající na 1 milion Kč a vyjadřuje tak míru zhodnocení výdajů ze státního rozpočtu.

Relativní IndexSR osoby:
je to podíl IndexuSR osoby a Indexu SR vybraných osob jako celku vyjádřený v %. Vyjadřuje efektivitu výzkumné činnosti dané osoby v porovnání s průměrnou efektivitou výzkumné činnosti vybraných osob jako celku. Je-li hodnota Relativního IndexuSR > 100, efektivita výzkumné činnosti osoby je větší, než je průměrná efektivita všech osob uvedených v tabulce. Je-li hodnota Relativního IndexuSR < 100, efektivita výzkumné činnosti osoby je menší, než je průměrná efektivita všech osob uvedených v tabulce.

Datový zdroj, ze kterého byla tabulka vytvořena:
Tabulka zveřejněná na vyzkum.cz - Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí a seřazené podle skupin dle právní formy instituce.

Zpracování dat z výchozí tabulky Tabulka_3a:
1. Z výchozí tabulky byly vybrány záznamy o těch osobách, které čerpaly na hodnocené výzkumné aktivity podporu ze státního rozpočtu od 500 tis. Kč výše.
2. Osoby byly seřazeny sestupně podle výše čerpané podpory ze státního rozpočtu.
3. Byl vypočítán IndexSR za vybrané osoby jako celek a jeho hodnota byla použita při výpočtu Relativního IndexuSR jednotlivých osob.

      Výzkumné aktivity Hodn. výsledky  
Rel. IndexSR [%] Index SR Příjmení, jméno a tituly osoby Počet Výdaje ze státního rozpočtu           [ tis.Kč] Počet Váha
203 70,92 Klíma Vlastimil RNDr. 2,00 1410 2,00 100
0 0,00 Musil Roman Mgr. 1,00 875 0,00 0
0 0,00 Jančík Drahomír doc. PhDr. CSc. 1,20 785 0,00 0
0 0,00 Franěk Marek PhDr. CSc. 1,00 769 0,00 0
0 0,00 Pajer Jiří PhDr. CSc. 1,00 749 0,00 0
306 107,14 Sobotík Jiří doc. Ing. CSc. 2,00 700 1,00 75
0 0,00 Gabal Ivan PhDr. 1,00 699 0,00 0
0 0,00 Kahuda Jan Mgr. 2,00 660 0,00 0
15 5,28 Jančář Josef PhDr. CSc. 0,86 653 3,45 3
0 0,15 Cejpová Miroslava Mgr. 1,00 650 1,00 0
0 0,00 Pohorský Miloš PhDr. CSc. 1,00 618 0,00 0
337 117,92 Justl Vladimír doc. PhDr. CSc. 1,00 530 5,00 63
565 197,63 Posker Lubomír Ing. 3,00 506 2,00 100
71 25,00 Sehnal Jiří prof. PhDr. CSc. 1,00 500 1,00 13