Výzkumnými aktivitami se rozumí projekty výzkumu a vývoje a výzkumné záměry. U každé firmy je uveden počet výzkumných aktivit, kterých se účastnila, výše čerpané podpory ze státního rozpočtu a počet a váha všech hodnocených uznaných výsledků. Některé číselné údaje byly z důvodů lepší přehlednosti zaokrouhleny.

IndexSR firmy:
je to podíl váhy uznaných výsledků a výdajů ze státního rozpočtu (v mil. Kč) připadajících na firmu. Vyjadřuje velikost váhy výsledku (tj. počet přidělených bodů výsledku) připadající na 1 milion Kč a vyjadřuje tak míru zhodnocení výdajů ze státního rozpočtu.

Relativní IndexSR firmy:
je to podíl IndexuSR firmy a Indexu SR všech firem uvedených v tabulce jako celku vyjádřený v %. Vyjadřuje efektivitu výzkumné činnosti dané firmy v porovnání s průměrnou efektivitou výzkumné činnosti všech firem jako celku. Je-li hodnota Relativního IndexuSR firmy > 100, efektivita její výzkumné činnosti je větší, než je průměrná efektivita všech firem uvedených v tabulce. Je-li hodnota Relativního IndexuSR firmy < 100, efektivita její výzkumné činnosti je menší, než je průměrná efektivita všech firem uvedených v tabulce.

Datový zdroj, ze kterého byla tabulka vytvořena:
Tabulka zveřejněná na vyzkum.cz - Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí a seřazené podle skupin dle právní formy instituce.

Zpracování dat z výchozí tabulky Tabulka_3a:
1. Z výchozí tabulky byly vybrány záznamy o těch firmách, které čerpaly na hodnocené výzkumné aktivity podporu ze státního rozpočtu od 20 mil. Kč výše. Mezi firmy nebyly zahrnuty soukromé vysoké školy mající stejnou právní formu (ty jsou uvedeny v tabulce soukromých vysokých škol).
2. Firmy byly seřazeny sestupně podle výše čerpané podpory ze státního rozpočtu.
3. Byl vypočítán IndexSR za všechny uvedené firmy jako celek a jeho hodnota byla použita při výpočtu Relativního IndexuSR jednotlivých firem.

      Údaje o organizaci   Výzkumné aktivity Hodn. výsledky  
Rel. IndexSR [%] IndexSR Název Práv. forma Počet Výdaje ze státního rozpočtu           [ tis.Kč] Počet Váha
37 2,74 46356088 Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. POO 45,40 587656 134,51 1611
73 5,47 00000493 VOP-026 Šternberk, s.p. POO 41,92 576492 112,15 3154
203 15,19 00010669 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. POO 26,72 557782 375,71 8472
74 5,52 46709002 Výzkumný ústav textilních strojů Liberec, a.s. POO 8,33 235284 159,91 1298
56 4,22 60193247 UJP PRAHA a.s. POO 11,09 222963 48,00 941
146 10,93 62243136 Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. POO 12,50 185750 86,45 2030
38 2,82 26722445 Centrum výzkumu Řež s.r.o. POO 1,00 135796 19,50 383
298 22,27 26232511 Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. POO 9,51 134480 165,35 2995
81 6,02 00176109 První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. POO 8,40 126852 32,74 764
125 9,37 60108975 Výzkumný ústav organických syntéz a.s. POO 18,35 120100 48,18 1125
50 3,77 41194403 TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. POO 9,56 119283 8,00 450
26 1,95 25076451 CHEMCOMEX Praha, a.s. POO 6,48 118110 7,08 230
56 4,17 44569181 Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. POO 14,05 116194 132,29 485
89 6,62 47718684 ŠKODA VÝZKUM s.r.o. POO 17,43 114156 165,18 756
18 1,34 25870807 VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, spol. s r.o. POO 9,34 101974 21,93 137
53 3,95 25638891 RAMET C.H.M. a.s. POO 8,00 101234 6,00 400
28 2,12 45193070 VÍTKOVICE, a.s. POO 1,54 94710 117,39 201
46 3,42 00000515 LOM Praha s.p. POO 10,21 94048 11,62 322
27 1,99 18050646 TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s. POO 4,80 91737 51,86 182
47 3,49 41192168 Stavební geologie - Geotechnika, akciová společnost POO 5,05 91273 15,24 319
131 9,83 25271121 VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. POO 10,00 84443 193,15 830
60 4,51 16361733 EVEKTOR, spol. s r.o. POO 1,02 79612 12,10 359
89 6,66 00532304 UNIS, spol. s r.o. POO 4,05 79405 22,85 529
13 1,00 25870637 ČKD VAGONKA,  a.s. POO 2,00 75031 1,00 75
132 9,84 60109807 Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. POO 11,55 72051 121,09 709
321 23,98 44567146 MEGA a.s. POO 5,00 71973 29,00 1726
389 29,12 25291581 Explosia a.s. POO 9,73 67735 28,58 1972
270 20,17 63993040 TÜV SÜD Auto CZ s.r.o. POO 4,86 64813 108,57 1308
69 5,16 25797000 SVÚM a.s. POO 11,83 64682 41,80 334
10 0,74 46504630 Saurer Czech a.s. POO 2,62 63050 0,62 47
67 4,99 64948706 UniControls a.s., POO 5,03 60159 14,87 300
51 3,78 62623753 ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. POO 3,48 59533 3,00 225
64 4,76 46504711 SYNPO, akciová společnost POO 5,73 58372 15,00 278
89 6,66 45193258 Mittal Steel Ostrava a.s. POO 5,09 55109 37,30 367
37 2,79 60916427 ERA a.s. POO 4,00 54914 7,67 153
45 3,33 45534420 VÚB a.s. POO 3,38 53463 2,38 178
68 5,10 26316919 COMTES FHT s.r.o. POO 4,90 52628 70,48 268
25 1,87 64791319 MEDTEC - VOP, spol. s r.o. POO 1,79 49044 13,29 92
54 4,04 46347160 ŽĎAS, a.s. POO 3,77 47015 15,04 190
101 7,58 00543641 Polygra a.s. POO 1,58 46816 5,73 355
90 6,70 25355015 SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. POO 3,58 46303 8,93 310
50 3,72 49193864 ŠKODA POWER a.s. POO 3,71 46130 14,69 172
72 5,41 49610040 Solartec s. r. o. POO 5,31 45622 22,58 247
63 4,71 25763121 Saint - Gobain Advanced Ceramics, s.r.o. POO 2,75 44833 6,42 211
109 8,12 25328859 Agrotest fyto, s.r.o. POO 1,15 42453 82,07 345
32 2,40 00010898 UNIPLET Třebíč,a.s. POO 2,00 41701 2,00 100
232 17,34 46904841 Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o. POO 11,77 41634 251,48 722
0 0,00 47900083 ECOFLUID GROUP, s.r.o. POO 2,00 41393 0,00 0
50 3,71 64651142 TOS VARNSDORF a.s. POO 2,00 40415 2,00 150
251 18,76 60827742 Edscha Bohemia s.r.o. POO 2,00 40151 17,00 753
5 0,38 26788462 Agrovýzkum Rapotín s.r.o. POO 1,00 39995 8,00 15
68 5,07 45193797 VÚHŽ a.s. POO 5,42 39053 55,10 198
105 7,82 00010561 WALTER a.s. POO 4,00 38839 12,00 304
236 17,66 60193697 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. POO 4,74 37531 126,46 663
45 3,36 14864347 Chmelařský institut s.r.o. POO 6,92 36877 77,43 124
47 3,54 46356606 BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s. POO 4,68 36475 17,80 129
57 4,24 25510851 TOSHULIN, a.s. POO 2,00 35387 2,00 150
17 1,28 25794787 SVÚOM s.r.o. POO 5,70 34579 82,29 44
49 3,65 25631365 Z.L.D. s.r.o. POO 3,00 34275 3,00 125
111 8,30 25235753 ŠKODA JS a.s. POO 3,67 34045 13,45 283
101 7,52 48392952 AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. POO 8,77 34006 40,76 256
114 8,56 25375407 SIGMA GROUP a.s. POO 4,35 33793 5,88 289
104 7,75 00507814 L I N E T  spol. s r.o. POO 4,11 33343 4,11 258
257 19,19 49240188 ÚSTAV SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ DOPRAVY a.s. POO 3,81 32775 20,48 629
314 23,44 60112301 Rieter CZ a.s. POO 1,00 32000 13,00 750
460 34,36 63221667 GENERI BIOTECH s.r.o. POO 1,23 30757 53,52 1057
223 16,64 15547515 PLIVA - Lachema a.s. POO 0,94 30666 11,19 510
174 13,02 47307218 CITYPLAN  spol. s r.o. POO 11,22 29694 48,62 387
16 1,18 26784246 Agritec Plant Research s.r.o. POO 1,00 29558 29,00 35
12 0,91 49903501 CRYSTALEX a.s. POO 1,00 29304 3,50 27
17 1,27 00883921 IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o. POO 10,64 28656 8,93 36
71 5,29 49810146 OEZ s.r.o. POO 2,00 28367 2,00 150
35 2,65 25108743 JAWA Moto spol. s r.o. POO 1,00 28292 1,00 75
116 8,69 48532452 Výzkumný ústav pícninářský , spol. s r.o. POO 5,28 28049 62,60 244
112 8,36 25923561 AMR AMARANTH a.s. POO 2,29 27034 4,47 226
39 2,94 25082124 REFLEX s.r.o. POO 2,00 27000 5,00 79
38 2,83 25532219 VF, a.s. POO 2,50 26686 2,00 76
313 23,40 25548611 EXBIO Praha, a.s. POO 3,94 26641 20,04 623
74 5,52 44963912 EMP s.r.o. POO 1,95 26496 2,89 146
85 6,33 26231522 TOS KUŘIM - OS,a.s. POO 2,86 26303 2,86 166
49 3,64 26215578 TAJMAC-ZPS, a.s. POO 1,81 26114 1,81 95
39 2,89 25691465 ZEVETA Bojkovice, a.s. POO 1,00 25929 1,00 75
16 1,18 26296080 Zemědělský výzkum,spol. s r.o. POO 1,00 25850 52,50 31
173 12,97 49967428 VUES Brno a.s. POO 5,09 25561 5,09 331
116 8,69 60108916 Synthesia, a.s. POO 3,14 25550 2,96 222
313 23,37 45314772 A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY GROUP,spol.s r.o.) POO 7,49 23817 22,43 557
241 17,99 25855042 BORCAD cz s.r.o. POO 2,98 23796 6,78 428
174 12,98 00494356 OKD, DPB, a.s. POO 3,50 23777 25,29 309
42 3,14 60711990 POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. POO 0,56 23135 13,37 73
472 35,27 16193296 MILCOM a.s. POO 7,17 23026 44,89 812
83 6,20 49969862 MAGNETON a.s. POO 4,64 23001 9,30 143
66 4,93 49608851 Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. POO 3,41 23001 45,79 113
110 8,22 47718587 ŠKODA, KOVÁRNY, Plzeň, s.r.o. POO 1,49 22750 2,49 187
29 2,17 46356525 INFUSIA a.s. POO 1,61 22653 0,81 49
74 5,51 25568663 ITAB Shop Concept CZ, a.s. POO 1,96 22290 2,91 123
184 13,77 15050742 ELDIS Pardubice, s.r.o. POO 4,00 21832 13,00 301
75 5,59 46903879 DELONG INSTRUMENTS a.s. POO 1,18 21814 3,75 122
181 13,56 25604716 VÚK Panenské Břežany, s.r.o. POO 7,12 21502 31,07 292
5 0,36 64608531 EKOTOXA s.r.o. POO 3,20 21485 27,14 8
143 10,71 48029483 AŽD Praha s.r.o. POO 0,43 21390 11,89 229
62 4,63 45192367 HYDROSYSTEM project a.s. POO 2,02 21191 3,50 98
58 4,31 25507851 ZKL Brno, a.s. POO 1,88 21185 1,88 91
240 17,91 46357050 Inovační technologické centrum - VÚK, a.s. POO 6,00 20941 5,00 375
529 39,54 45534187 JUTA a.s. POO 3,00 20864 11,00 825
49 3,66 64579336 LA composite, s.r.o. POO 1,00 20500 1,00 75
0 0,00 25037684 STROJMETAL KAMENICE, a.s. POO 1,00 20000 0,00 0