Výzkumnými aktivitami se rozumí projekty výzkumu a vývoje a výzkumné záměry. U každého ústavu je uveden počet výzkumných aktivit, kterých se účastnil, výše čerpané podpory ze státního rozpočtu a počet a váha všech hodnocených uznaných výsledků. Některé číselné údaje byly z důvodů lepší přehlednosti zaokrouhleny.

IndexSR ústavu:
je to podíl váhy uznaných výsledků a výdajů ze státního rozpočtu (v mil. Kč) připadajících na ústav. Vyjadřuje velikost váhy výsledku (tj. počet přidělených bodů výsledku) připadající na 1 milion Kč a vyjadřuje tak míru zhodnocení výdajů ze státního rozpočtu.

Relativní IndexSR ústavu:
je to podíl IndexuSR ústavu a IndexuSR vybraných ústavů Akademie věd ČR jako celku vyjádřený v %. Vyjadřuje efektivitu výzkumné činnosti daného ústavu v porovnání s průměrnou efektivitou výzkumné činnosti vybraných Akademie věd ČR jako celku. Je-li hodnota Relativního IndexuSR > 100, efektivita výzkumné činnosti ústavu je větší, než je průměrná efektivita všech ústavů uvedených v tabulce. Je-li hodnota Relativního IndexuSR < 100, efektivita výzkumné činnosti ústavu je menší, než je průměrná efektivita všech ústavů uvedených v tabulce.

Datový zdroj, ze kterého byla tabulka vytvořena:
Tabulka zveřejněná na vyzkum.cz - Hodnocené výzkumné aktivity a jejich výsledky agregované podle institucí a seřazené podle skupin dle právní formy instituce.

Zpracování dat z výchozí tabulky Tabulka_3a:
1. Z výchozí tabulky byly vybrány záznamy o těch ústavech Akademie věd ČR, které čerpaly na hodnocené výzkumné aktivity podporu ze státního rozpočtu od 100 mil. Kč výše.
2. Ústavy byly seřazeny sestupně podle výše čerpané podpory ze státního rozpočtu.
3. Byl vypočítán IndexSR za vybrané ústavy Akademie věd ČR jako celek a jeho hodnota byla použita při výpočtu Relativního IndexuSR jednotlivých ústavů.

      Údaje o organizaci   Výzkumné aktivity   Hodn. výsledky  
Rel. IndexSR [%] IndexSR Název Práv. forma Počet Výdaje ze státního rozpočtu           [ tis.Kč] Počet Váha
151 26,11 68378271 Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. VVI 131,16 2 456 995 3060,62 64144
76 13,22 61388971 Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. VVI 113,79 1 525 508 1450,74 20165
123 21,27 61389013 Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. VVI 75,22 1 109 444 1162,49 23596
87 15,05 68378050 Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. VVI 76,09 1 054 517 723,81 15875
111 19,17 67985823 Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. VVI 102,08 1 020 363 814,50 19561
102 17,76 61389005 Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. VVI 45,90 1 005 281 919,71 17858
141 24,36 61388963 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. VVI 82,23 916 247 1064,09 22320
244 42,28 61388955 Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i. VVI 73,28 726 839 1125,46 30731
138 23,94 67985858 Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. VVI 60,29 725 325 1125,96 17365
78 13,56 67985939 Botanický ústav AV ČR, v.v.i. VVI 55,43 697 019 843,08 9454
108 18,78 68081707 Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. VVI 87,55 642 845 657,01 12071
98 17,07 61389030 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. VVI 51,53 633 752 436,86 10815
30 5,14 61388998 Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. VVI 47,54 620 755 1564,90 3192
140 24,31 67985815 Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. VVI 38,63 553 372 889,09 13454
67 11,59 67985556 Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. VVI 36,58 539 178 973,83 6250
79 13,76 68081723 Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i. VVI 47,86 523 277 928,01 7198
70 12,22 61389021 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. VVI 20,65 517 310 646,25 6322
30 5,27 67985891 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. VVI 26,03 479 615 590,39 2528
66 11,41 67985882 Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. VVI 31,52 477 078 516,25 5442
61 10,54 67985955 Filozofický ústav AV ČR, v.v.i. VVI 29,27 454 145 1422,54 4786
63 10,88 67985904 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. VVI 43,31 447 421 305,37 4869
123 21,40 68378041 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. VVI 38,27 439 541 384,61 9408
66 11,39 67985530 Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i. VVI 39,58 435 110 408,92 4957
127 22,10 61388980 Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. VVI 27,17 412 115 678,16 9107
95 16,50 60077344 Biologické centrum AV ČR, v.v.i. VVI 32,91 407 131 423,35 6718
35 6,08 67985912 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. VVI 43,59 399 103 749,36 2428
65 11,19 68081731 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. VVI 35,17 372 802 628,00 4170
85 14,71 67985807 Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. VVI 24,13 371 100 816,90 5460
37 6,49 68145535 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. VVI 30,26 359 784 589,66 2335
103 17,83 68081715 Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i. VVI 20,59 351 826 435,48 6274
35 6,09 60077352 Ústav molekulární biologie rostlin AV ČR SPO 13,16 337 104 112,98 2053
80 13,93 68378289 Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. VVI 32,54 313 781 361,84 4370
30 5,17 68378068 Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. VVI 24,35 303 386 725,37 1568
161 27,85 67985840 Matematický ústav AV ČR, v.v.i. VVI 46,02 293 723 887,66 8180
95 16,44 67985963 Historický ústav AV ČR, v.v.i. VVI 26,66 282 363 1233,77 4642
123 21,39 68378025 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. VVI 42,87 280 651 742,88 6003
31 5,46 68378092 Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. VVI 19,23 280 277 807,29 1530
124 21,51 67985831 Geologický ústav AV ČR, v.v.i. VVI 26,51 259 736 661,06 5586
58 9,99 67179843 Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i. VVI 22,17 259 097 402,27 2588
31 5,31 68378297 Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i. VVI 32,49 251 697 629,95 1337
211 36,62 60077395 Entomologický ústav AV ČR SPO 31,74 238 585 433,54 8738
23 4,00 67985874 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. VVI 24,76 232 640 419,66 931
173 30,00 68081766 Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. VVI 29,07 208 882 574,49 6266
67 11,53 68378114 Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. VVI 25,38 197 120 559,72 2274
88 15,34 67985998 Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i. VVI 8,53 196 088 341,09 3008
195 33,79 60077409 Parazitologický ústav AV ČR SPO 18,13 179 308 300,39 6058
96 16,67 68378033 Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. VVI 21,40 170 763 808,84 2847
43 7,39 68378076 Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. VVI 16,75 154 930 470,15 1145
52 8,99 68081758 Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. VVI 13,88 146 967 331,23 1321
49 8,47 68378122 Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. VVI 17,19 127 744 390,48 1083
138 23,89 68081740 Psychologický ústav AV ČR, v.v.i. VVI 20,99 111 109 348,28 2655
45 7,86 68378009 Orientální ústav AV ČR, v.v.i. VVI 3,02 101 591 166,92 798