Vytvořili zařízení ze čtyř cívek, které pomocí magnetického pole formuje různé tvary z plastových nanočástic s jádrem z magnetického oxidu železnato-železitého. Mohou z nich vytvářet třeba ozubená kolečka a točit s nimi oběma směry. Učiní-li tak v kanálku vhodné velikosti, vznikne čerpadlo nepatrných rozměrů. Pokud pouze přehradí tok kapaliny, vznikne ventil, protože překážkou pouhou kdykoliv rozptýlit. Zatím pracují s makroskopickými cívkami, nicméně i ty chtějí miniaturizovat, protože jejich nanočástice umožní vytvořit až 5.000 nepatrných čerpadélek na jenom čtverečním centimetru.
Obdobně postupují vědci Rensselaer Polytechnic Institute z týmu doc. Saroje Nayaka. Aby mohli zkoumat magnetické vlastnosti klastrů kobaltu, umístili je do speciální připravených nanozkumavek z uhlíkových nanotrubic.

zdroj: Akademon

další informace:
Universität Stuttgart, profil prof. Clemense Bechingera
Colorado School of Mines, profil prof. Davida Marra