Podle koordinátora projektu profesora Manfreda Tscheligi, ředitele CURE (Centre for Usability Research and Engineering v Rakousku), je cílem projektu HERMES u příslušníků stárnoucí populace prodloužit jejich nezávislý život a pomoci jim zůstat aktivní. Výzvou, kterou se tato skupina vědců snaží uchopit, je vytvoření inovační a přitom nezastrašující techniky, která by oslovila potřeby právě této části populace. Partnery projektu jsou odborníci v oblasti gerontologie, zpracování mluvené řeči, „hardware integration", a design zaměřený na uživatele. Dohromady se snaží vytvořit systém co nejvíce vyhovující lidem s mírnými až těžkými problémy s pamětí, kterým nevyhovují nové technologie a zařízení pro podporu mozku.

V systému HERMES je uživatelova domácnost vybavena počítačem, mikrofony a kamerami, které jsou spojeny i s mobilním telefonem k zaznamenávání konverzací, událostí, umístění souřadnic, dat a časů. Informace, které jsou nahrány, jsou uloženy, zpracovány a analyzovány a umožňují uživatelům nahlížet do své minulosti. Uživatelé tak mohou dohledat, co jim například kdy kdo řekl. Systém také dokáže zachytit uživatelův denní program a připomenout mu jeho dodržování. Ovládání tohoto zařízení je intuitivní a snadné k použití.

Tento prototyp systému poskytuje tři základní služby. Pokud uživatel potřebuje připomenout co se událo v minulosti, může se jednoduše zeptat systému. Například: „Na co se mě včera ptala moje dcera, když jsme se bavily o sněhové bouři v Montrealu"? Po rozpoznání klíčových slov v otázce dokáže počítač vyhledat příslušnou konverzaci v systému a přehrát ji znovu uživateli.

Druhou službou je pomoc při zvládání denního programu. Například, pokud uživatel zjistí, že mu dochází kafe, může požádat systém, aby mu připomenul, že je má koupit. Systém zaznamená tento požadavek a spojí ho s místem, kde obvykle uživatel nakupuje. Jakmile uživatel jde kolem tohoto obchodu, spustí se výstražný hlas v mobilním zařízení  a připomene koupi kávy.

Třetí služba nabízí celou řadu cvičení na posílení paměti, kdy se kladou otázky, které vycházejí ze skutečných schůzek a uložených nahrávek. Tím se předchází přílišnému spoléhání uživatele na systém a zároveň se zpomaluje úbytek kognitivních funkcí.

Každý z nás někdy něco zapomene, to je lidské. Ale jak stárneme, může zapomínání vážně ovlivnit náš život. U mnoha produktů se zohledňují pouze symptomy, u jiných se naopak úplně opomíjejí. HERMES poskytuje přístup, který zohledňuje nejen symptomy, ale zabývá se i tím, co je jejich příčinou. Tento projekt, plánovaný na tři roky, začal v lednu 2008 a zatím byla provedena analýza potřeb uživatele. Tím se objasnily situace, ve kterých starší lidé cítí, že by jim mohly nápovědy a upomínky být prospěšné. Také se zjistily způsoby.jakými spolupracují s technikou, včetně techniky týkající se zapomínání. Nyní se pracuje na prvním prototypu systému, který by měl být vyvinutý do poloviny roku 2009. Během druhé poloviny projektu, by měl tento systém projít dalšími testy a úpravami.

 

HERMES - Podpora kognitivních funkcí a průvodce aktivním stářím (Cognitive Care and Guidance for Active Aging)

Projekt HERMES probíhá za mezinárodní spolupráce šesti organizací ze šesti zemí, zaměřuje se na podporu kognitivních funkcí. Tento projekt je podporován EU, pod záštitou sedmého rámcového programu (FP7).

Kognitivní podpora je prováděna pomocí asistenční techniky, která nejen napomáhá uživateli, když to potřebuje, ale  přispívá i ke snižování úbytku kognitivních schopností kombinací funkčních schopností staršího člověka. Tento systém je založen na inteligentním zpracování zvuku a obrazu a logickém myšlení. Pomocí kombinace domácího i mobilního zařízení dochází k neustálé podpoře uživatelova stavu kognitivních funkcí a k předcházení jejich úbytku.

 

 

6.1.2009

Zdrojový článek: Research Information Centre EU

Přeložila: Martina Niederlová