Otevřený dopis členů Učené společnosti České republiky, o. s., Senátu Parlamentu České republiky

 

V Praze dne 27. dubna 2009

 

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

 

obracíme se na Vás jako členové Učené společnosti České republiky, o. s., s naléhavou žádostí, abyste na svém květnovém zasedání vyslovili souhlas s ratifikací Lisabonské smlouvy. Jako vědci a vysokoškolští učitelé spolupracujeme s mnoha kolegy v EU a uvědomujeme si svoji hlubokou provázanost s evropskou kulturou, vědou a vzděláním. Chceme se podílet na rozvoji těchto oblastí v EU jako její plnohodnotní členové.

Je nám zřejmé, že Evropa se musí vyrovnat s novými problémy, kterým čelí, i se svým podstatným rozšířením modernizací svých institucí a zakotvením nových pravidel svého fungování v upravené Smlouvě, a nebojíme se toho. Ze zkušenosti víme, že váha partnera při spolupráci a podíl na spolurozhodování záleží nejen na jeho velikosti, ale hlavně na jeho pracovitosti, tvořivosti a důvěryhodnosti. Obáváme se ale toho, že kdyby Česká republika Lisabonskou smlouvu neratifikovala, odsunula by se na pozici  nedůvěryhodného partnera, jehož hlasu by již nemuselo být dostatečně nasloucháno. Domníváme se proto, že v rámci naší civilizační, historické a kulturní příslušnosti je ratifikace Lisabonské smlouvy v našem národním zájmu.

Pevně věříme, vážené paní senátorky i vážení páni senátoři, že vyslyšíte náš hlas a s ratifikací Lisabonské smlouvy vyslovíte svůj souhlas.

 

S poděkováním a úctou

                                                                                                                           Helena Illnerová
                                                                                                                           předsedkyně

 

Jiří Bičák
Jaroslav Blahoš
Jan Bouzek
Zdeněk Ceplecha
Petr Čársky
Pavel Drábek
Karel Dušek
Milan Elleder
Eduard Feireisl
Miloslav Feistauer
Jiří Forejt
Jiří Grygar
Petr Hájek
Eva Hajičová
Pavel Hampl
Ivan Hlaváček
Pavel Hobza
Josef Humlíček
Helena Illnerová
Zdeněk Jirák
Jan Klápště
Pavel Klener
Jiří Komárek
Jan Konvalinka
Oldřich Kowalski
Pavel Kratochvíl
Svatopluk Krupička
Michal Křížek
Jaroslav Kurzweil
Jan Květ
Jiří Lom
Julius Lukeš
Vladimír Mareček
Pavel Martásek
Ivo Možný
Jiří Musil
Václav Pačes
Emil Paleček
Luboš Perek
Jan Peřina
Miloslav Petrusek
Petr Pokorný
Aleš Pultr
Blanka Říhová
Vladimír Sklenář
Jaroslav Smítal
Jan Svoboda
Vladimír Špirko
Jiří Šponer
Zdeněk Šroubek
Jan Štěpán
Karel Štulík
Helena Tlaskalová-Hogenová
Karel Ulbrich
Jaroslav Vacek
Vladimír Vonka
Boris Vyskot
Jiří Wiedermann
Rudolf Zahradník
Jan Závada
Alexander Ženíšek