Laburnin a cytisin jsou hlavní toxické alkaloidy štědřence odvislého (Laburnum anagyroides). Tento opadavý keř z čeledi bobovitých (Fabaceae), často pěstovaný v parcích a zahradách, patří mezi nejkrásnější, ale také nejjedovatější zahradní keře (Větvička 2000). Dorůstá výšky 3 až 4 m a na jaře jej zdobí záplava zářivě žlutých květů uspořádaných do převislých hroznů. Pro bohatost květů a jejich zlatožlutou barvu bývá nazýván "zlatý déšť" (Koblížek 2000).

Štědřenec patří mezi jedovaté rostliny. Jedovatým principem jsou alkaloidy cytisin a laburnin nacházející se v celé rostlině, ale jejich nejvyšší obsah je v semenech. Jsou to křečové jedy podobné svým účinkem nikotinu. Působí dráždivě na centrum pro zvracení a dýchání. K otravám lidí dochází velmi často a otravy jsou velmi nebezpečné (Mitchell 1951; Jaspersen-Schib et al. 1996; Víchová a Jahodář 2003). Nejčastěji se otráví dětí, u nichž může otravu vyvolat pozření již několika semen (Thistle  1883; Blukis 1965; Morfit 1979; Morkovský a Kučera 1980; Furet et al. 1986). V lékařské literatuře jsou zdokumentovány stovky otrav touto rostlinou, z nichž mnohé končí smrtí (Richards a Stephens 1970). Otrava má rychlý začátek: prvé příznaky se objevují již za 15 až 60 minut. Pro otravu je charakteristická zsinalost, rozšířené zornice, zvýšené slinění. zvracení, často s obsahem krve, průjmy a křeče. Objevují se svalové záškuby, studený pot, blouznění a halucinace. V těžkých případech se dostavují poruchy srdeční činnosti a zástava dechu (Bramley a Goulding 1981). Ke smrti dochází během několika hodin. Rostlina je nebezpečná i pro dobytek (Allen 1948). Mléko dobytka, který se napásl štědřence, může být jedovaté. V literatuře jsou popsány i otravy u psů (Leyland 1981), dokonce i smrtelné (Clarke et al. 1971).

Laburnin je porrolizidinový alkaloid o jehož toxikologických vlastnostech je toho známo jen málo. O cytisinu, chinolizidinovém alkaloidu štědřence ale i dalších bobovitých rostlin, je známo mnohem víc. Za toxicitu štědřence je zodpovědný zejména cytisin. Jeho akutní toxicita  pro domácí hospodářská zvířata (koza, ovce) je poměrně vysoká (LD50 = 0,5 mg/kg) (El Bahri et al. 1999). Je selektivním agonistou nikotinových receptorů alfa4beta2, což je důvod, proč byl a někde dosud je využíván při odvykacích kůrách u kuřáků (Etter 2006; Etter et al. 2008).

laburnin

Literatura
Allen DR. Laburnum poisoning in cattle. Vet Rec. 1948; 60: 586.
Blukis H. Poisoning by the seeds of Laburnum anagyreides medic. [Article in Polish]. Przegl Epidemiol. 1965; 19: 275-279.
Bramley A, Goulding R. Laburnum poisoning. BMJ 1981; 283: 1220-1221.
Furet Y,  Ernouf D,  Brechot JF,  Autret E,  Breteau M. Intoxication collective aux fleurs de cytise. La Presse médicale  1986; 15: 1103-1104.
Clarke ML, Clarke EG, King T. Fatal laburnum poisoning in a dog. Vet Rec. 1971; 88: 199-200.
El Bahri L, Djegham M, Bellil H. Retama raetam W: a poisonous plant of North Africa. Vet Hum Toxicol 1999; 41: 33-35.
Etter JF. Cytisine for smoking cessation: a literature review and a meta-analysis. Arch Intern Med 2006; 166: 1553-1559. Comment in:Arch Intern Med. 2006; 166: 1547-1550.
Etter JF, Lukas R, Benowitz N, West R, Dresler C. Cytisine for smoking cessation: A research agenda.  Drug Alcohol Depend 2008; 92: 3-8.
Jaspersen-Schib R, Theus L, Guirguis-Oeschger M, Gossweiler B, Meier-Abt PJ. Serious plant poisonings in Switzerland 1966-1994. Case analysis from the Swiss  Toxicology Information Center. [Article in German]. Schweiz Med Wochenschr. 1996; 126: 1085-1098.
Koblížek, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Freedom DTP studio a nakl. SURSUM, 2000, 445 s. ISBN : 80-7323-117-4
Leyland A. Laburnum (Cytisus laburnum) poisoning in two dogs. Vet Rec. 1981; 109: 287.
Mitchell RG. Laburnum poisoning in children reported on ten cases, The Lancet 1951; 258 (6672):  57-58.
Morfitt JM. Laburnum poisoning. The Lancet 1979; 313(8127): 1195.
Morkovský O, Kucera J. Hromadná otrava dĕtí v kolektivním zařízení semeny štĕdřence. Česk Pediatr 1980; 35: 284-285.
Richards HG, Stephens A. A fatal case of laburnum seed poisoning. Med Sci Law. 1970; 10: 260-266.
Thistle FT. Three cases of laburnum poisoning. The Lancet 1883; 122 (3133): 479
Větvička, V. Stromy a keře. Aventinum Praha, 2000, 288 s. ISBN: 80-7151-254-0
Víchová P, Jahodář L. Plant poisonings in children in the Czech Republic, 1990-2001. Human Exp Toxicol 2003; 22: 467-472.

 

zdroj: Toxicology, autor prof. RNDr. Jiří Patočka, CSc.